Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus

Eduskunta päätti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksesta 23.6.2021. Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Lisäksi Helsingin kaupunki vastaa pelastustoimen järjestämisestä alueellaan.

SPALin tavoitteet hyvinvointialueuudistuksessa ovat:

  • Pelastuspalvelujen taso on turvattava. Paloautot ja ambulanssit on pidettävä lähellä, jotta apu saapuu nopeasti paikalle hädän hetkellä.
  • Uudistuksessa on turvattava pelastustoimelle riittävät taloudelliset resurssit ja työpaikoille riittävä henkilöstön määrä.
  • Pelastusalan ammattilaisista on pula. Alan veto- ja pitovoimaa on lisättävä huolehtimalla alan palkkakehityksestä ja työhyvinvoinnista. Koulutuspaikkoja on lisättävä.
  • Pelastustoimen henkilöstön edustajat on otettava aidosti mukaan hyvinvointialueiden ja organisaatiomuutosten valmisteluun.

Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki

  • Hyvinvointialueet päättävät sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä.
  • Aluevaltuusto on hyvinvointialueen ylin päättävä elin, joka päättää muun muassa palvelujen toimivuudesta ja rahoituksesta sekä palvelurakenteesta.
  • Aluevaltuustoja on 21 eli yhtä monta kuin on hyvinvointialueita.
  • Aluevaltuustot käynnistävät toimintansa 1.3.2022.
  • Kuhunkin valtuustoon valittiin aluevaaleissa 59 – 89 valtuutettua. Valtuutetun toimikausi kestää neljä vuotta.
  • Helsinki vastaa ainoana kuntana jatkossakin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen. Kuntavaaleissa valittu kaupunginvaltuusto toimii ylimpänä päätöksentekijänä sote- ja pelastustoimen uudistuksessa.

Soteuudistus.fi -sivuston materiaalipankista löydät koostetusti ajantasaisia sote-uudistukseen liittyviä materiaaleja, joita voit tulostaa tai jakaa sähköisesti. Materiaalit sisältävät mm. esittelyaineistoja, raportteja ja valmistelun oppaita.

Tutustu hyvinvointialueuudistukseen

Hyvinvointialuekartta – Tutustu hyvinvointialueisiin ja hyvinvointialueiden verkkosivuihin.

Lue lisää aiheesta SPALin uutisista: