Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Uudistamme rohkeasti työelämää

Pelastusalan palkat

Pelastusalan palkat vaativat muutosta. Pelastushenkilöstön, ensihoidon henkilöstön ja hätäkeskusten henkilöstön palkkauksen tulee huomioida työn fyysiset ja henkiset vaatimukset sekä ammattilaisten monipuolinen osaaminen.

Palomiesten palkka

Palomiesten palkka vaihtelee pelastuslaitoksittain. Tyypillisesti tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi palomiehelle maksetaan työajoista johtuvia lisiä sekä työkokemuksesta, osaamisesta ja henkilökohtaisesta arvioinnista johtuvia lisiä. Tehtäväkohtaisen palkan suuruus vaihtelee pelastuslaitoksittain.

Pelastustoimen palkkatietoja löytyy Tilastokeskuksen palkkatilastosta [Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n sivu, tilastot vuodelta 2021].

Pelastushenkilöstön tehtäväkohtaiset palkat