Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

Pelastustoimen ja ensihoidon työntekijät hyvinvointialueiden palvelukseen

Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevät pelastustoimen työntekijät siirtyvät vuoden 2023 alussa hyvinvointialueiden palvelukseen. Siirtyminen tapahtuu liikkeenluovutuksilla. Muutos ei koske Helsingin kaupunkia.

Kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa, paljon työntekijöitä ja heidän tietojaan siirtyy uusien työnantajien järjestelmiin. Virheet ovat tällöin mahdollisia. Siksi on hyvä varautua mahdollisiin ongelmiin.

Tarkista ja päivitä sähköpostisi SPALin sähköisessä asiointipalvelussa

Tarkista, että sähköpostisi on oikein SPALin jäsenrekisterissä. Osalla työpaikan sähköpostiosoite voi muuttua vuodenvaihteessa. Mikäli käytät työpaikan osoitetta SPALilta tuleviin viesteihin päivitä uusi osoite ja saat meiltä jatkossakin tärkeät viestit!

Sähköiseen asiointipalveluun

Muutamme hyvinvointialueille siirtyvien jäsenten nykyiset työnantaja- ja työpaikkatiedot vastaamaan hyvinvointialueita tammikuun 2023 aikana.

Muuttuuko jokin työsuhteen ehdoissa hyvinvointialueelle siirtyessä?

Uuden työnantajan palvelukseen siirtymisessä on tärkeää huomioida tiettyjä työsuhteen ehtoihin liittyviä asioita.

Lähin apu työpaikalla on oma luottamusmies

Ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen kysymyksissä ja epäselvissä asioissa. Luottamusmies tuntee työpaikkasi toimintatavat ja neuvottelee työnantajasi kanssa tarvittaessa. Paikallinen luottamusmies on itsekin alasi ammattilainen ja tuntee työehtosi. Hän auttaa kaikissa työsuhdettasi koskevissa asioissa, esimerkiksi onko palkkasi maksettu oikein, miten työvuorojen kuuluisi mennä tai onko määräaikaisuuteen perusteita.

Luottamusmiehesi yhteystiedot löydät:

  • SPALin verkkosivuilta / Luottamusmiehet
  • Työpaikan ilmoitustaululta. Voit myös kysyä asiasta SPALiin kuuluvilta työkavereilta. 
  • Työnantajan intranetistä, perehdytysohjelmasta tai henkilöstöhallinnosta. 

Voit olla myös yhteydessä SPALin asiantuntijoihin lähettämällä viestin toimisto@spal.fi . Jos et vielä ole jäsen, liity SPALiin

Hyvinvointialueelle siirtyvän työntekijän muistilista 

Virka-/työsuhteen jatkuminen

Sinun ei tarvitse allekirjoittaa uutta työsopimusta siirtyessäsi hyvinvointialueelle, vaan työsuhde jatkuu samana ja keskeytymättömänä. Samoin jatkuu myös viranhaltijan (esim. palomies) virkasuhde.

Varmista, että viranhoitomääräys/työsopimuksesi on tallessa

Kun siirryt hyvinvointialueelle, sinun ei tarvitse tehdä uutta työsopimusta, koska työsuhde siirtyy entisenä ja muuttumattomana. Tarkista kuitenkin, että sinulla on oma viranhoitomääräys/työsopimus tallessa. Se on hyvä pitää tallessa koko työsuhteen ajan.

Älä allekirjoita uutta työsopimusta

Sinun ei tarvitse allekirjoittaa uutta työsopimusta, kun siirryt hyvinvointialueen palvelukseen, vaan työsuhde jatkuu samana. Jos työnantaja tarjoaa uutta työsopimusta, lue se tarkasti läpi ja vertaa sitä nykyiseen. Jos työsuhteen ehdot muuttuisivat uuden sopimuksen myötä, voit jättää sen allekirjoittamatta. Entinen työsopimus on voimassa normaalisti, vaikka työnantaja vaihtuukin. Mikäli työnantaja vaatii allekirjoittamaan uuden työsopimuksen, ota yhteyttä luottamusmieheen.

Palkkaus hyvinvointialueelle siirtyessä

Työnantajan muutostilanne ja liikkeen luovutus eivät ole syy laskea palkkaa. 

Lomat ja säästövapaat hyvinvointialueelle siirtyessä

Vuosilomat on annettava normaaliin tapaan ennen ja jälkeen hyvinvointialueelle siirtymistä. Vuosilomien antamisessa tulee noudattaa koko ajan virka- ja työehtosopimuksien määräyksiä, eikä niistä saa poiketa.

Työaikasaldojen erääntyminen

Suosituksena on voinut olla, että kertyneet työaikasaldot pidetään pois ennen siirtymistä hyvinvointialueen palvelukseen. Hyvinvointialueille siirtyminen ei kuitenkaan johda työaikasaldojen ennenaikaiseen erääntymiseen. 

Tehtävänkuvaus ja työn vaativuuden arviointi

Työpaikallasi täytyy olla tehtynä tehtävänkuvaus, jota on käytetty työn vaativuuden arvioinnissa (TVA). Nykyinen tehtävänkuvaus ja TVA voivat olla tarpeellisia asiakirjoja hyvinvointialueella myöhemmin.

Joulukuun palkkatosite talteen

Varmista, ettei palkkarakenne ole muuttunut tammikuun palkassa, mikäli niin ei ole sovittu. Palkkarakenne tarkoittaa sitä, että palkan eri osat (tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtainen palkanosa, työkokemuslisä jne.) ovat entisensuuruiset. Jos huomaat muutoksia, kysy asiasta ensin esimieheltäsi ja ota yhteyttä myös luottamusmieheen.

Tarkista, että palkka on maksettu oikein

Ilmoita esimiehelle ja luottamusmiehelle, jos palkanmaksussa on epäselvyyttä, esimerkiksi palkkaa ei ole maksettu lainkaan tai osa siitä puuttuu tai palkka on maksettu väärin. Vaadi, että palkkasi maksetaan heti. Mikäli palkanmaksu kuitenkin viivästyy, vaadi työnantajaa maksamaan viivästyskorko. Kaikki nämä ilmoitukset ja vaatimukset on hyvä esittää todisteellisesti esimerkiksi sähköpostilla.

Tarkista, että työnantaja on perinyt SPALin jäsenmaksun palkastasi

Jos työnantaja perii jäsenmaksun suoraan palkastasi, on sinulla vastuu tarkistaa, että jäsenmaksu on maksettu oikein. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että tarkastat jäsenmaksun ensimmäisestä hyvinvointialueen palkkalaskelmasta.

SPAL – tukena muutoksessa

SPALin jäsenyyteen kuuluu paljon etuja, kuten työssä tarvittavat työsuhdeneuvonta, vakuutukset, oikeusturva ja -apu, lisävakuusrahaston tarjoama taloudellinen tuki työtapaturmiin ja työperäisiin sairauksiin sekä muut jäsenedut.  Tutustu SPALin jäsenetuihin ja -palveluihin.

Liity SPALin jäseneksi

 Ota yhteyttä SPALiin

Jäsenyhdistykset