Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Uudistamme rohkeasti työelämää

SPALin työelämätuki jäsenille

SPALin jäsenenä et jää yksin. Teemme päivittäin työtä jäsentemme hyväksi. Neuvomme omien oikeuksien puolustamisessa työpaikalla, työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä sekä tuemme työelämän kriisitilanteissa.

Lue esimerkkejä työelämätuestamme:

Työtapaturma

Palomies satutti jalkansa työtehtävän yhteydessä.

Heti työtapaturman jälkeen vakuutusyhtiö sitoutui maksamaan hänen kouluttautumisensa uuteen tutkintoon. Myöhemmin yhtiö kuitenkin ilmoitti vetäytyvänsä lupauksesta.

SPALin avustuksella palomies teki vakuutusyhtiön toiminnasta valituksen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Lautakunta käsitteli asian ja päätti, että vakuutusyhtiön tuli maksaa uudelleenkoulutus sekä määräaikainen tapaturmaeläke.

Palomies pääsi opiskelemaan uuteen ammattiin.

Työaika

Työajan poikkeusluvan hakemus hylättiin aluehallintovirastossa.

Työnantaja ja SPALin paikallinen jäsenyhdistys pitivät päätöstä väärin perustein tehtynä.

Työnantaja teki jäsenyhdistyksen tukemana päätöksestä oikaisuvaatimuksen työneuvostoon. SPAL tuki osaltaan yhdistystä ohjein ja neuvoin prosessin aikana.

Työneuvosto päätti, että aluehallintoviraston tuli käsitellä asia uudelleen. Uusien tietojen valossa virasto myönsi työnantajan hakeman työajan poikkeusluvan.

Sekä työnantaja että työntekijät ovat tyytyväisiä uuteen työaikaan.

Sairauspäiväraha

Palomies joutui sairauslomalle terveydellisten syiden takia.

Työnantajan vakuutuskassa kieltäytyi maksamasta sairauspäivärahaa. Lääkärinlausunnot tukivat sairauspäivärahan maksamista.

SPALin edunvalvonnan lakimies tutustui kassan päätökseen ja tunnisti siitä karkean virheen. SPALin avustamana palomies haki vakuutuskassalta oikaisua, joka tehtiinkin kassassa omatoimisesti.

Palomies sai vakuutuskassasta asiaan kuuluvat päivärahakorvaukset.

Työväkivalta

Ensihoitajaa pahoinpideltiin työtehtävän yhteydessä.

Syyttäjä nosti syytteen rikosasiasta eli pahoinpitelystä. SPAL tuli jäsenen tueksi valmistelemaan vaatimuskirjettä vahingon ja kärsimysten korvaamisesta.

Liiton lakimies myös opasti jäsentä oikeudenkäynnin eri vaiheisiin. Liiton oikeusturvavakuutuksesta kustannettiin ensihoitajalle asianajaja käräjäoikeuden käsittelyyn.

Pahoinpitelijä tuomittiin maksamaan ensihoitajalle korvauksia.

Perusteeton määräaikaisuus

Pelastuslaitoksen työntekijä oli tehnyt pitkään samaa työtä, mutta työsuhteet olivat aina määräaikaisia.

Määräaikaisuuksien loputtua työntekijä havahtui ongelmaan ja kysyi ohjetta luottamusmieheltä, joka neuvoi ottamaan yhteyttä SPALiin.

Liitto vei työsuhteiden ketjuttamisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Oikeusturvavakuutuksesta kustannettiin asianajaja jäsenen tueksi. Juuri ennen oikeuskäsittelyn alkamista työnantaja otti yhteyttä ja halusi sopia asian.

Työntekijä sai korvaukset perusteettomista määräaikaisista työsuhteista.

Syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta

Syyttäjä vaati hätäkeskuspäivystäjälle tuomiota virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta.

Hätäkeskuspäivystäjä ja hänen luottamusmiehensä pyysivät apua Hätäkeskusammattilaisten liitto HALista, SPALin jäsenyhdistyksestä. SPAL vastasi päivystäjän asianajopalkkioista oikeudenkäynnin ajalta.

Käräjäoikeus vertasi hätäkeskuspäivystäjän tekemää hätäpuhelun käsittelyä voimassaolleisiin ohjeisiin ja työtapoihin.

Oikeus hylkäsi kaikki syytteet.

Syrjintä

Paloesimies joutui olemaan usealla lyhyellä perättäisellä sairauslomalla terveytensä takia.

Työnantaja siirsi paloesimiehen uusiin tehtäviin, vaikka hän itse tunsi suorituskykynsä hyväksi, eikä työnantajalla ollut esittää työterveyshuollon lausuntoihin perustuvia syitä. Työkykyneuvotteluja ei myöskään oltu käyty.

SPAL teki jäsenensä kohtelusta valvontapyynnön aluehallintovirastoon.

Jos aluehallintovirasto näkee työntekijän kohtelussa merkkejä syrjinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta, paloesimies voi tehdä rikosilmoituksen.

Asemapaikan muutos

Palomies oli ollut pitkään virassa isolla paloasemalla, kunnes yllättäen hänen asemapaikkaansa muutettiin.

Työ toisella asemalla oli merkinnyt huomattavaa pudotusta palkkaan. Palomiehen mielestä muutokseen ei ollut perustetta ja SPAL oli samaa mieltä. Työantajan esittämät syyt eivät olleet riittäviä.

Palomies teki SPALin tuella oikaisuvaatimuksen  pelastuslautakunnalle, joka kumosi päätöksen.

Palomies säilytti asemapaikkansa ja palkkansa.

Työsuhteen perusteeton päättäminen

Työnantaja oli palkannut ensihoitajan toistuviin määräaikaisiin työsuhteisiin.

Ensihoitaja epäili määräaikaisuuksien perusteita. SPALin tuella hän vei asian oikeuden ratkaistavaksi. Oikeuden mukaan työnantajalla oli tarve pysyvälle työvoimalle, ja ensihoitajan tapauksessa työsopimuksen oli katsottava olleen toistaiseksi voimassa.

Oikeus velvoitti työnantajan maksamaan ensihoitajalle irtisanomisajan palkan. Ensihoitaja sai myös vahingonkorvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä.

Esitutkinta

SPAL oli jäsenen tukena poliisikuulustelussa.

Poliisi käynnisti työnantajan aloitteesta esitutkinnan hätäkeskuspäivystäjän epäillystä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Jäsenen mielestä epäily oli perusteeton ja epäoikeudenmukainen. SPALin lakimies antoi jäsenelle tukea esitutkinnassa ja oli mukana kuulustelussa.

Kuulustelun jälkeen syyttäjä päätti lopettaa esitutkinnan. Esitutkinnan kohteena oli yhteensä 20 jäsentä, ja SPALin lakimies avusti kaikki kuulusteluihin kutsuttuja jäseniä.

Työaikalain muutos

SPAL vaikutti työaikalain muutokseen.

Työaikalain muutoksen valmistelu käynnistyi työ- ja elinkeinoministeriössä keväällä 2021, ja eduskunta hyväksyi muutoksen marraskuussa 2021. Muutoksen myötä valtakunnallisella työ- ja virkaehtosopimuksella voidaan sopia työaikalaista poikkeavasti sekä vuorokautisesta että viikoittaisesta säännöllisestä työajasta.

SPAL vaikutti aktiivisesti muutoksen toteuttamiseksi.