Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hyvinvointialueet vastaavat yhteiskunnallisesti erittäin tärkeistä ja suomalaisten arvostamista toimialoista – pelastustoimesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista. Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL kannustaa pelastusalan henkilöstöä asettumaan ehdolle aluevaaleissa.

– Aluevaltuustoissa päätetään pelastustoimen ja ensihoidon resursseista ja palvelujen järjestämisestä. Alalla työskentelevillä ja alaa tuntevilla henkilöillä on vahvat edellytykset toimia merkittävässä luottamustehtävässä, järjestön johtaja Kim Nikula Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALista sanoo.

SPALin aluevaalitavoitteita ovat riittävän rahoituksen turvaaminen pelastustoimelle ja osaavan ammattihenkilöstön määrän varmistaminen.

– Alueellisten pelastuslaitosten ja ensihoidon toimintaedellytykset on turvattava hyvinvointialueilla. Pelastustoimessa tunnistettu noin 81 miljoonan euron rahoitusvaje on paikattava. Paloautot ja ambulanssit on pidettävä lähellä ihmisiä, koska hädän hetkellä nopea apu on elintärkeää autettaville, Nikula painottaa.

Alan vetovoimaa on parannettava, sillä useilla alueilla on tunnistettu palomiespula. Arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä tarvitaan noin 2 500 pelastusalan ammattilaista lisää.

– Työntekijöiden hyvinvoinnista on huolehdittava. Operatiivisen henkilöstön palkkauksen epäkohdat on korjattava. Lisäksi on varmistettava, että henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja työolosuhteisiin. Pelastusammattilaisten turvallisuudesta ei saa tinkiä, Nikula edellyttää.

Pelastustoimen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus koskettaa noin 5 000 SPALin jäsentä, jotka työskentelevät kunnissa, kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä.

Tutustu SPALin aluevaalitavoitteisiin ja ilmoittaudu pelastusmyönteiseksi ehdokkaaksi.

Lisätietoja: Järjestön johtaja Kim Nikula, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL, puh. 040 716 1805.