Uudistamme rohkeasti työelämää

Tavoitteet edunvalvonnassa

SPALin tavoitteena on turvata jäsenten virka- ja työsopimuksissa sovittujen etujen säilyttäminen ja parantaminen sekä kehittää niitä edelleen. Etujen keskiössä ovat palkkaus ja työaika.

Liitto tukee jäsenten ammatillista kehittymistä ja pyrkii varmistamaan jäsenten työllistyminen alan monipuolistuvissa tehtävissä.

Edunvalvonnan keinot ovat neuvottelutoiminta, vaikuttamisviestintä ja tutkimustoiminnan tukeminen.

Edunvalvonnan painopisteet

SPALin edunvalvonnan painopisteet päätetään liittokokouksessa vuosittain. Painopisteet ovat:

Palkkauksen parantaminen

Työaikamallit