Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

Pelastusalojen koulutus

Palomiehen ammattiin pätevöittävän pelastajatutkinnon voi opiskella Pelastusopistolla Kuopiossa tai Helsingin kaupungin Pelastuskoulussa.

Pelastusopistossa voi opiskella myös hätäkeskuspäivystäjän tutkinnon sekä pelastusalan alipäällystö- ja AMK-päällystötutkinnon.

Palopäällystön tutkinnon suorittaneet voivat toimia pelastustoimessa esimerkiksi pelastuspäällikkönä, riskienhallintapäällikkönä, aluepalopäällikkönä, palotarkastajana, valmiuspäällikkönä, palopäällikkönä, palomestarina tai asemamestarina. Tutkinnon suorittaminen antaa myös kelpoisuuden hakea hätäkeskuksen päällikön virkoja.

Palopäällystö voi työllistyä myös pelastusalan hallinnon tai opetuksen alueille tai esimerkiksi yritysten ja elinkeinoelämän turvallisuustehtäviin.

Ensihoidon koulutus

Suomessa ambulanssit jaetaan perus- ja hoitotasoon niiden hoitovalmiuden perusteella. Hoitotason ambulansseissa on valmius aloittaa potilaan hoito tehostetun hoidon tasolla. Lisäksi hoitotason ambulansseissa on perustasoa laajempi valikoima tutkimus ja hoitovälineitä ja erityisesti lääkkeitä.

Hoitotason ensihoitajaksi voi pätevöityä opiskelemalla ammattikorkeakoulussa ensihoitoa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon ensihoitaja (AMK). Myös sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon suorittanut voi opiskella täydennyskoulutuksessa hoitotason ensihoitajan pätevyyden.

Perustason ensihoidolla tarkoitetaan hoitoa ja kuljetusta, jossa on riittävät valmiudet valvoa potilasta ja huolehtia hänestä siten, ettei hänen tilansa kuljetuksen aikana odottamatta huonone. Perustason ensihoitajan tutkinnon voi opiskella useissa sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa.

SPALin jäseneksi jo opintojen aikana

Pääset jo opiskeluaikana osaksi ensilinjan auttajien ammatillista yhteisöä, kun liityt Pelastusalan ammattilaiset SPALin jäseneksi alan opinnot aloitettuasi. Lisäksi saat käyttöösi arvokkaita etuja ja palveluja. Opiskeluajalta et maksa lainkaan liiton jäsenmaksua, mutta saat samat jäsenedut kuin muutkin liiton jäsenet.

Tutustu SPALin opiskelijajäsenyyteen

Tutustu SPALin jäsenetuihin

Uusia työurapolkuja

Kun harkitset jatko-opintoja uusiin tehtäviin tai oman osaamisesi päivittämistä täydennyskoulutuksella, tutustu sivullamme erilaisiin opintojen rahoitusmahdollisuuksiin. Katso myös oikeutesi opintovapaaseen ja miten haet opintovapaata.

Opintojen rahoitus

Tutustu SPALin jäsenten työuratarinoihin.