Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

Pelastusalan kesätyöntekijän muistilista: Huomioi nämä asiat työsuhteessa ja työsopimuksessa

Kesälomakausi on pian ovella, ja monet ovat jo varmistaneet työpaikkansa tulevalle kesälle. Me SPALissa laadimme kesätyöntekijän muistilistan, josta löydät kaikki ne asiat, jotka on tärkeää huomioida ennen työsopimuksen allekirjoittamista sekä sijaisuuden aikana.

1. Ota selvää virka- tai työsuhteen ehdoista

Hyvinvointialueiden ja valtion työpaikoilla viranhaltijoiden eli esimerkiksi palomiesten ja hätäkeskuspäivystäjien työn sisällöstä määrätään viranhoitomääräyksessä. Päätoimisilla ensihoitajilla työsuhteen ehdot sovitaan puolestaan työsopimuksissa. Viranhoitomääräyksestä ja työsopimuksesta tulee löytyä ainakin seuraavat kirjaukset:

  • Työnantajan nimi ja yhteystiedot
  • Työ- tai virkasuhteen laatu: määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva
  • Määräaikaisuuden peruste, jos kyseessä on määräaikainen työ- tai virkasuhde
  • Työn aloittamisajankohta ja määräaikaisessa sopimuksessa työn kesto
  • Koeaika ja sen pituus, jos siitä on nimenomaisesti sovittu
  • Työntekopaikka
  • Pääasialliset työtehtävät
  • Palkka ja luontoisedut sekä palkanmaksukausi
  • Työaika
  • Työsuhteessa noudatettava virka- tai työehtosopimus

Tarkista alasi virka- ja työehtosopimusehdot sopimuksista. SPALin jäseniä on kolmen virka- ja työehtosopimuksen piirissä (linkit Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT:n ja valtiovarainministeriön sivuille):

Pelastusalan ammattilaiset

Päätoimiset ensihoitajat

Hätäkeskusammattilaiset

2. Oikeus perehdytykseen ja neuvoihin

Jokaisella työntekijällä on oikeus saada perehdytystä työhönsä. Huolehdi siitä, että saat opastusta työhön. Kysy työpaikan ohjeista ja toimintamalleista lähiesihenkilöltä. Tukenasi ovat myös luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu, joihin kannattaa olla yhteydessä erilaisissa työsuhdeasioissa tai ongelmatilanteissa.

3. Suojele itseäsi ja muita, noudata työturvallisuusohjeita

Kun työn tekeminen edellyttää suojavarustuksia, tulee työnantajan varata ne käyttöösi. Sinun tehtäväsi on käyttää niitä. Vaikka ensisijainen vastuu työsuojelusta on työnantajalla, on työntekijälläkin velvollisuuksia työsuojeluasioissa. Lisätietoja oman työpaikkasi ohjeista saat lähiesihenkilön lisäksi työsuojeluvaltuutetulta.

4. Tarkista palkkasi

Palkanmaksun yhteydessä työntekijä saa palkanmaksukuitin. Tarkista aina palkkakuitti, josta näet, että sinulle on maksettu oikein niin palkka kuin kaikki työaikakorvaukset ja muut mahdolliset lisät. Kuitissa on näkyvissä peruspalkka tai tehtäväkohtainen palkka, maksetut korvaukset sekä palkasta perityt verot ja työnantajamaksut.

Kaikesta työstä, niin lyhyistä kuin pitkistäkin työsuhteista, kertyy eläkettä. Työeläke alkaa karttua 18 vuotta täyttäneille. Tarkista palkkakuitista, että työnantajasi on pidättänyt palkastasi eläkevakuutusmaksut.

Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei muuta ole sovittu. Loppupalkassa tulee maksaa myös pitämättä jääneistä lomapäivistä lomakorvaus sekä lomaraha.

5. Selvitä lomaoikeutesi

Kaikki työntekijät ansaitsevat palkallista lomaa tekemällä työtä. Lisätietoa lomaoikeudestasi saat virka- ja työehtosopimuksista sekä työpaikkasi luottamusmieheltä tai palkanlaskennasta.

Jos työsuhteesi on niin lyhyt, ettet ennätä pitää vuosilomaa, on sinulle kertynyt loma maksettava lomakorvauksena työsuhteen päättyessä. Lomakorvausta on maksettava kaikista virka- ja työsuhteista.

Lomakorvauksen tai pidetyn loman ajalta maksettavan vuosilomapalkan lisäksi sinulla on oikeus lomarahaan. Lomarahasta on sovittu virka- ja työehtosopimuksissa.

6. Myös sijaisella on täysi sairauslomaoikeus

Hyvinvointialueella palvelussuhteen kestettyä 60 kalenteripäivää, sijaisella on täysi sairauslomaoikeus. Jos palvelussuhde ei ole jatkunut ennen sairauslomaa 60 kalenteripäivää, on sijaisella kuitenkin aina oikeus varsinaiseen palkkaan enintään 14 kalenteripäivän sairausloman ajalta. Varsinaiseen palkkaan kuuluvat tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtainen lisä ja työkokemuslisä.

Valtion virkamiehellä on aina oikeus sairausajan palkkaan virkasuhteen keston pituudesta riippumatta.

Jos sairastut, ilmoita sairastumisesta työnantajalle siten, kuin työpaikan sairauspoissaoloilmoituskäytännöistä on sovittu. Työpaikalla noudatettavista käytänteistä riippuu, tarvitseeko sinun toimittaa sairastumisesta työnantajalle lääkärintodistus vai ei.

7. Tasapuolisen kohtelun velvoite ja oikeus koskee kaikkia

Yhdenvertaisuuslaissa säädetään, ettei ketään saa syrjiä. Määräaikaisia työntekijöitä ja kesälomansijaisia on kohdeltava työpaikalla yhdenvertaisesti vakituisen henkilöstön kanssa. Kaikenlainen syrjintä on kiellettyä.

Työnantajilla ei ole oikeutta osoittaa kesälomasijaisille jatkuvasti raskaimpia ja ei-haluttuja tehtäviä. Sijaisten työvuorojen tulee olla tasapuolisia vakituisen työyhteisön kanssa.

8. Pyydä työtodistus

Sinulla on oikeus saada pyynnöstä työtodistus työsuhteesi päätyttyä.  Työtodistus on tärkeä asiakirja hakiessasi myöhemmin työ- ja koulutuspaikkoja, koska sillä pystyt osoittamaan työkokemuksesi.

9. Jos kohtaat haasteita työssäsi, ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen

Työpaikalla työntekijöiden tukena on oma luottamusmies, jolta saat apua kaikissa palvelusuhteeseesi liittyvissä asioissa.

Luottamusmiehen palvelut kuuluvat kaikille Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin jäsenille. Luottamusmiesten yhteystiedot löydät SPALin verkkosivulta.

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä myös edunvalvonnan asiantuntijoihimme SPALissa. Tavoitat heidät puh. 040 1630 112 työpäivisin ma-pe klo 9–15.

Mikäli et ole vielä SPALin jäsen, liity pelastusalojen ammattilaisten joukkoon SPALin verkkosivulla.

Työsuhdevinkit kesätyöntekijöille ja sijaisille antoivat edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola ja työmarkkina-asiantuntija Mikko Laine SPALista.