Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Noin kolmannes tiedossa olleesta 32:sta spalilaisesta ehdokkaasta pääsi aluevaltuustoon. Kymmenen valitun valtuutetun lisäksi varasijalle ylsi kolme SPALin jäsentä. Pelastustoimen tuntemuksella ja osaamisella on tärkeä merkitys hyvinvointialue- ja palvelu-uudistuksessa.

SPALin jäseniä on valtuutettuna kaikkiaan kymmenessä aluevaltuustossa. Aluevaltuutetut aloittavat työnsä 1. maaliskuuta 2022. Lopullinen äänestystulos varmistuu äänten tarkistuslaskennassa 26. tammikuuta.

SPAL kannusti aluevaalikampanjassaan jäseniä asettumaan ehdolle aluevaaleissa. Noin kolmekymmentä jäsentä asettui ehdolle, ja antoi SPALille sitoumuksensa vaikuttaa pelastustoimen riittävien resurssien puolesta hyvinvointialueilla. SPAL tuki ja edisti oman kampanjansa avulla jäsenehdokkaiden näkyvyyttä.

SPALin jäsenten lisäksi hyvinvointialueiden valtuustoihin valittiin joukko muita pelastusalan tai alan puolesta vaikuttavia henkilöitä, (kts. Pelastustiedon listaus).

Parhaimmat onnittelut valituille ja menestystä haastavassa tehtävässä!

  • Hyvinvointialueet päättävät sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä.
  • Aluevaltuusto on hyvinvointialueen ylin päättävä elin, joka päättää muun muassa palvelujen toimivuudesta ja rahoituksesta sekä palvelurakenteesta.
  • Ensimmäisten aluevaalien äänestysprosentti jäi alhaiseksi, sillä äänioikeuttaan käytti vain 47 prosenttia.
  • Aluevaltuustoja on 21 eli yhtä monta kuin on hyvinvointialueita.
  • Kuhunkin valtuustoon valittiin 59–89 valtuutettua. Toimikausi kestää neljä vuotta ja se käynnistyy maaliskuussa 2022.