Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Uudistamme rohkeasti työelämää

Työaikamallit

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL tekee työtä sen eteen, että työpaikoilla noudatettavat työaikamallit edistävät henkilöstön työhyvinvointia ja työturvallisuutta.

Pelastustoimen työaika

Kaikissa pelastuslaitoksissa on käytössä operatiivisen pelastushenkilöstön työaikana vuorokausityöaikamuoto, jossa tehdään keskimäärin 42 tuntisia työviikkoja ja 24 tunnin työvuoroja. Lisäksi pelastuslaitoksissa on käytössä yleistyöaika ja toimistotyöaika. Työaikamallit perustuvat virka- ja työehtosopimuksiin.

Vuorokausityöhön työnantajat hakevat poikkeuslupaa työsuojeluviranomaiselta eli aluehallintovirastolta. Poikkeuslupaa tarvitaan, kun poiketaan työaikalain säännöllistä työaikaa sekä vuorokausilepoa koskevista määräyksistä.

Uusi työaikalaki tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Valmistelutyöstä huolimatta lakiin jäi virhe, joka vaikutti merkittävästi pelastusalan työaikaan.

SPAL vaikutti aktiivisesti työaikalaissa tapahtuneen virheen korjaamiseksi. Työaikalain muutoksen valmistelu käynnistyi työ- ja elinkeinoministeriössä keväällä 2021, ja eduskunta hyväksyi muutoksen marraskuussa 2021. Muutoksen myötä valtakunnallisella työ- ja virkaehtosopimuksella voidaan sopia työaikalaista poikkeavasti sekä vuorokautisesta että viikoittaisesta säännöllisestä työajasta.

Varallaolokäytännöt muuttuivat

Useat pelastuslaitokset ovat muuttaneet tai joutuvat muuttamaan pelastushenkilöstön varallaolokäytäntöjä niihin liittyvien oikeuspäätöksien vuoksi. SPAL tukee jäseniään muutostilanteissa sekä varallaoloon liittyvissä oikeustapauksissa.