Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Uudistamme rohkeasti työelämää

Työaikamallit

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL tekee työtä sen eteen, että työpaikoilla noudatettavat työaikamallit edistävät henkilöstön työhyvinvointia ja työturvallisuutta.

Pelastustoimen työaika

Valtaosa pelastuslaitoksista käyttää operatiivisen pelastushenkilöstön pääasiallisena työaikana vuorokausityötä, jossa tehdään keskimäärin 42 tuntisia työviikkoja ja 24 tunnin työvuoroja. Lisäksi pelastuslaitoksissa on käytössä kaksivuorotyöaika, yleistyöaika ja toimistotyöaika. Työaikamallit perustuvat virka- ja työehtosopimukseen.

Vuorokausityöhön työnantajat hakevat poikkeuslupaa työsuojeluviranomaiselta eli aluehallintovirastolta. Poikkeuslupaa tarvitaan, kun poiketaan työaikalain vuorokausilepoa koskevista määräyksistä.

Varallaolo

Useat pelastuslaitokset ovat muuttaneet tai joutuvat muuttamaan pelastushenkilöstön varallaolokäytäntöjä niihin liittyvien oikeuspäätöksien vuoksi. SPAL tukee jäseniään muutostilanteissa sekä varallaoloon liittyvissä oikeustapauksissa.

Työaikalaki

Uusi työaikalaki tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Usean vuoden valmistelutyöstä huolimatta lakiin jäi virhe, joka vaikuttaa merkittävästi pelastustoimen työaikaan. Virhe sisältyy uuden työaikalain 34. pykälän viidenteen momenttiin, jonka mukaan työmarkkinaosapuolet – eli työntekijöiden ja työnantajan sopijajärjestöt – voivat sopia vuorokautisen työajan pituudesta, mutta eivät viikoittaisesta työajasta.

SPALin jäsenistön tahtotilan mukaisesti SPAL edellyttää, että työaikalain kyseinen momentti palautetaan vastaamaan edeltävää lakia.

Lue aiheesta