Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pelastustoimelle kaikkien aikojen tärkeimmät vaalit käydään sunnuntaina 23.1.2022. Tuolloin valitaan 21 hyvinvointialueelle aluevaltuustot, jotka päättävät jatkossa muun muassa hyvinvointialueen strategiasta, palvelutasosta, hallintosäännöstä, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Tulevat aluevaltuutetut ovat alueellaan paljon vartijoita, sillä ihmisten turvallisuudesta ja pelastustoimelle asetetuista lakisääteisistä velvoitteista ei voi tinkiä. Pelastuspalvelujen ja ensihoidon palvelujen taso ja saavutettavuus turvataan hyvinvointialueilla ensisijaisesti riittävällä rahoituksella.

Pelastustoimessa on yleisesti tunnistettu noin 60 miljoonan rahoitusvaje. Hyvinvointialueiden on kurottava kunnilta periytyvä rahoitusvaje umpeen ja sitouduttava kehittämään pelastustoimea vakaalla ja pitkäjänteisellä resursoinnilla.

Riittävän rahoituksen lisäksi huoli pelastusalan ammattilaisten riittävyydestä on suuri, sillä pelastustoimea kurittaa palomiespula Helsingistä Utsjoelle. Pelastusalan ammattilaisille on kysyntää kaikilla hyvinvointialueilla.

Alan veto- ja pitovoimatekijöiden on oltava kunnossa, jotta alan ammattilaisia riittää pelastuslaitoksiin töihin jatkossakin. Palkan on vastattava työn vaatimuksia. Palomiehiä on oltava riittävästi työvuorossa, jotta työntekijän fyysinen ja henkinen työkuorma ei kasva kestämättömäksi. Pelastusalan ammattilaiselle on tarjottava työhyvinvointia tukevat työolot ja työurat sekä huolehdittava työturvallisuudesta. Ammattitaitoa on pidettävä yllä koulutuksilla ja harjoituksilla, jotta tosipaikan tullen ihmishenki pelastuu.

Osaava, sitoutunut ja arvostettu pelastus- ja ensihoitohenkilöstö on hyvinvointialueen turvallisuuden tekijä. Tulevien aluevaltuutettujen tulee huolehtia siitä, että niin on myös tulevaisuudessa. Tammikuun aluevaaleissa kannattaa äänestää, ja antaa ääni alueen pelastuspalvelut turvaavalle ehdokkaalle!

Vaikuta ja valitse viisaasti aluevaaleissa

Pelastustoimi on pieni, mutta tärkeä toimija tulevilla hyvinvointialueilla. On erittäin tärkeää, että valtuustoihin äänestetään pelastusalaa tuntevia ja alan asioita ajavia edustajia. SPALin ehdokkaina olevat jäsenet ovat antaneet sitoumuksensa pelastustoimimyönteiseksi ehdokkaaksi Aluevaalit-sivustollamme. Tutustu sitoumuksensa antaneisiin ehdokkaisiin täällä.

SPALin ehdokasjäsenten lisäksi Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL, Suomen sopimuspalokuntien liitto SSPL, Pelastustieto ja Palokuntalainen ovat keränneet ”alan ehdokkaiden” nimiä yhteistyönä.