Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Uudistamme rohkeasti työelämää

Virka- ja työehtosopimukset

Virka- ja työehtosopimuksilla sovitaan jäsenten palvelussuhteiden ehdoista, kuten palkoista ja työajoista.

SPALin jäseniin sovelletaan neljän virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä:

 • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS (Teknisten sopimus)
  Pelastusalan ammattilaiset
  Neuvottelujärjestö: Sote ry (entinen KoHo) (SPALin, SuPerin, Tehyn ja Erton neuvottelujärjestö)
  Sote ry:n sisällä TS-neuvotteluista vastaa suoraan SPAL
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE
  Päätoimiset ensihoitajat
  Neuvottelujärjestö: Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry (SPALin, SuPerin, Tehyn ja Erton neuvottelujärjestö)

  Kunta-alalla työskentelevien jäsenten palvelusuhteisiin liittyviä ehtoja on TS- ja SOTE-sopimuksien lisäksi Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa KVTESissä.
 • Valtion virka- ja työehtosopimus
  Hätäkeskusammattilaiset
  Neuvottelujärjestö: Pro (SPAL on Pron yhteisöjäsen)
Neuvottelujärjestöt

Työnantajia kunta-alan neuvotteluissa edustaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT. Valtion neuvotteluita käy Valtion työmarkkinalaitos VTML.

Sopimukset ovat luettavissa KT:n ja valtiovarainministeriön sivuilla: