Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Uudistamme rohkeasti työelämää

Virka- ja työehtosopimukset

Virka- ja työehtosopimuksilla sovitaan jäsenten palvelussuhteiden ehdoista, kuten palkoista ja työajoista.

SPALin jäseniin sovelletaan kolmen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä:

Pelastusalan ammattilaiset

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus (HYVTES)

HYVTES-sopimuksessa teknisen alan liite (liite 7)

Päätoimiset ensihoitajat

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE

Hätäkeskusammattilaiset

Valtion virka- ja työehtosopimus (VES)

Neuvottelujärjestö Pro (SPAL on Pron yhteisöjäsen)

Työnantajia kunta-alan neuvotteluissa edustaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT. Valtion neuvotteluita käy Valtion työmarkkinalaitos VTML.

Sopimukset ovat luettavissa KT:n ja valtiovarainministeriön sivuilla: