Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL edistää työntekijöidensä ja jäsentensä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisessa työyhteisössä kaikki ovat samanarvoisessa asemassa. Työpaikan toiminta ja organisaation palvelut ovat kaikille yhdenvertaisia riippumatta henkilön

 • sukupuolesta
 • iästä
 • etnisestä tai kansallisesta alkuperästä
 • kansalaisuudesta
 • kielestä
 • uskonnosta ja vakaumuksesta
 • mielipiteestä
 • vammasta
 • terveydentilasta
 • seksuaalisesta suuntautumisesta
 • muusta henkilöön liittyvästä tekijästä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössään SPAL toimii pelastusalan yhteisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelman tavoitteiden ja periaatteiden ohjaamana.

Häirintää, syrjintää, kiusaamista ja eriarvoista kohtelua ei suvaita missään muodossa Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin toiminnassa ja organisaatiossa.

Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelma

SPAL on ollut mukana Pelastustoimen valtakunnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelman koostamisessa. Sisäministeriön asettamassa työryhmässä valmistettiin pelastusalalle valtakunnallinen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelma vuosina 2020 – 2021. Ohjelma julkaistiin vuonna 2021.

Toimintaohjelman tavoitteena on kehittää alan käytäntöjä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviksi. Se ohjaa pelastusalan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tulevina vuosina ja sisältää 38 konkreettista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää toimenpidettä.

Ohjelman ydintavoitteet nojaavat lainsäädännön lisäksi alan arvoihin — inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti — sekä pelastustoimen strategiaan.

Toimintaohjelman pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

1. Vahvistetaan johtajuutta ja osaamista tasa-arvoja yhdenvertaisuusasioissa käyttämällä tukena ajantasaista, selvityksiin ja tutkimukseen pohjautuvaa tietoa.

2. Varmistetaan, että pelastusalalla yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmat ovat ajan tasalla, ja ettei alalla syrjitä tai häiritä ketään.

3. Työoloja, palkkausta ja rekrytointikäytäntöjä kehitetään tasa-arvoisemmiksi ja yhdenvertaisemmiksi, lisätään vammaisten henkilöiden ja osatyökykyisten määrää pelastusalan henkilöstössä ja vahvistetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa.

4. Kannustetaan eritaustaisia ihmisiä hakeutumaan pelastustoimen opintoihin ja turvataan tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet urakehitykseen, puretaan pelastustoimen segregaatiota.

5. Varmistetaan palokuntanuorisotyössä lasten ja nuorten turvallinen kasvu.

6. Huomioidaan pelastustoimen viestinnässä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmat, erityisesti saavutettava ja monikielinen viestintä.

Tutustu toimintaohjelmaan