Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rakennamme turvallista yhteiskuntaa

Ansiomerkit

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry:n ansiomerkki myönnetään nykyiselle tai entiselle jäsenelle, joka on ansiokkaasti

  • toiminut liiton ja/tai sen jäsenyhdistyksen hallinnossa tai
  • edistänyt liiton jäsenten etuja työyhteisössä tai
  • toiminut esimerkillisesti ja kunnioitettavasti tai
  • toiminnallaan vaikuttanut myönteisesti jäsenten yhteiskunnalliseen asemaan ja/tai keskinäiseen yhteenkuuluvuuteen.

Ansiomerkin myöntämistä voivat esittää liiton viralliset jäsenyhdistykset liittohallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella. Myönnetystä ansiomerkistä liiton toimisto perii yhdistykseltä 50 euron toimitusmaksun.

Näin haet ansiomerkkiä

Hakemuksessa tulee olla vähintään seuraavat tiedot: henkilötiedot, virkatiedot ja työnantajatiedot, kuvaus työurasta, tiedot jäsenyydestä SPALissa ja perustelut ansiomerkin myöntämiselle. Yhdistyksen tulee tarkistaa jäsenyystiedot liiton toimistolta ennen esityksen lähettämistä.

Ansiomerkkihakemukset toimitetaan SPALin toimistolle vuosittain 31.8. mennessä.

Tutustu ansiomerkkisääntöihin

Hyväksytty liittohallituksessa 17.9.2013

1 § Ansiomerkin määrittely

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry myöntää liiton ansiomerkkiä tunnustuksena jäsenten hyväksi tehdystä työstä.

2 § Ansiomerkin myöntämisen perusteet

Ansiomerkki voidaan myöntää SPALin nykyiselle tai entiselle jäsenelle, joka

1) on ansiokkaasti toiminut liiton ja/tai sen jäsenyhdistyksen hallinnossa; tai

2) on ansiokkaasti edistänyt liiton jäsenten etuja työyhteisössä; tai

3) on ammatillisesti toiminut esimerkillisesti ja kunnioitettavasti; tai

4) on toiminnallaan vaikuttanut myönteisesti jäsenten yhteiskunnalliseen asemaan ja/tai keskinäiseen yhteenkuuluvuuteen.

3 § Ansiomerkkiluokat

Merkkejä myönnetään kahdessa luokassa:

1) Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry:n kultainen ansiomerkki

2) Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry:n hopeinen ansiomerkki

Liittohallitus käyttää merkkejä myöntäessään harkintaansa niin, että kultainen merkki myönnetään erityisen painavista perusteista.

4 § Ansiomerkin myöntäminen

Päätöksen ansiomerkin myöntämisestä tekee liittohallitus. Päätöksessä ilmoitetaan ne ansiomerkin saajat, joille merkki luovutetaan seuraavassa liittokokouksessa.

Liittohallitus voi myöntää ansiomerkkejä myös oman harkintansa mukaan tämän ansiomerkkisäännön puitteissa.

Liittohallituksen edustajat luovuttavat ansiomerkin liittokokouksen yhteydessä.

5 § Kunniakirja

Ansiomerkin mukana saajalle annetaan kunniakirja, josta selviää merkin numerointi ja myöntämisen perusteet säännön pykälän 2 mukaisesti.

6 § Ansiomerkin hakeminen

Ansiomerkin myöntämistä voivat esittää SPALin viralliset jäsenyhdistykset liittohallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus tulee toimittaa liittohallitukselle kolme kuukautta ennen sitä liittokokousta, jossa merkki toivotaan luovutettavan.

Hakemuksessa tulee olla vähintään seuraavat tiedot: henkilötiedot, virkatiedot ja työnantajatiedot, kuvaus työurasta, tiedot jäsenyydestä SPALissa ja perustelut ansiomerkin myöntämiselle säännön pykälän 2 mukaisesti.

Hakemuksessa voidaan esittää myös muita vapaamuotoisia perusteluja ansiomerkin myöntämiselle. Yhdistyksen tulee tarkistaa jäsenyystiedot SPALin toimistolta ennen esityksen lähettämistä.

Hakemus tehdään yleisesti ansiomerkille. Liittohallitus päättää hakemuksen perustelujen pohjalta, myönnetäänkö henkilölle kultainen tai hopeinen merkki.

Jäsenet voivat tehdä esityksiä ansiomerkin myöntämisestä jäsenyhdistyksille. Jäsenyhdistykset käsittelevät esitykset oman kokouskäytäntönsä mukaisesti. Jäsenten esitykset noudattavat samaa muotoa kuin jäsenyhdistysten esitykset.

Myönnetystä ansiomerkistä liiton toimisto perii jäsenyhdistykseltä 50 euron toimitusmaksun.

7 § Ansiomerkkiluettelo

Ansiomerkit ovat numeroituja. Liiton toimisto pitää yllä ansiomerkkiluetteloa.

8 § Muutokset ansiomerkkisääntöön

Liittohallitus voi tehdä ansiomerkkisääntöön muutoksia jäsenyhdistysten esityksestä.