Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rakennamme turvallista yhteiskuntaa

Tietoa SPALista

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL kokoaa yhteen auttamisen ammattilaiset – pelastustoimen, ensihoidon ja hätäkeskusten henkilöstön. Tehtävämme on edistää pelastusalojen ammattilaisten etuja ja oikeuksia sekä hyvinvointia.

  • Neuvottelemme alan työ- ja virkaehtosopimuksista ja kehitämme alan palkkausta. Edistämme jäsentemme turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä kehitämme alan koulutusta.
  • Toimimme pelastusalan ammattilaisten vaikuttamiskanavana ja yhteisenä äänenä yhteiskunnassa.
  • Vaikutamme työnantajiin, päättäjiin ja lainsäätäjiin rakentaaksemme parempaa työelämää ja hyvinvointia auttamisen ammattilaisille.
  • Jäseniämme ovat ensihoitajat, palomiehet, palomies-ensihoitajat, palomies-sairaankuljettajat, paloesimiehet ja ylipalomiehet sekä palomestarit, palotarkastajat ja palopäälliköt sekä hätäkeskustyöntekijät ja pelastusalojen opiskelijat.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry

Olemme luotettava ja aloitteellinen yhteistyökumppani. Liitossa kunnioitetaan periaatetta: kaveria ei jätetä. Se tarkoittaa toiminnassamme sitä, että Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL toimii arvojensa ja sääntöjen mukaisesti suhteessa jäsenistöön ja muihin sidosryhmiin.

  • Lähes 4 800 jäsentä
  • 29 jäsenyhdistystä ympäri Suomen
  • 28 pelastustoimen ja ensihoidon jäsenyhdistystä
  • 1 hätäkeskusammattilaisten jäsenyhdistys

SPALin jäsenyhdistysten yhteystiedot

SPALin jäsenyhdistykset kartalla
SPALin jäsenyhdistykset

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL – kieliversiot nimestä

Ruotsi: Fackförbundet för räddningsbranschen i Finland

Englanti: The Union of Finnish Rescue Professionals

SPALin arvot ovat pelastusalan yhteisiä arvoja

Inhimillinen

Inhimillisyys on toimintamme perusperiaate. Toiminnassamme inhimillisyys tarkoittaa sitä, että toimimme oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja toisiamme arvostaen. Kunnioitamme kaikissa tilanteissa ihmisarvoa.

Ammattimainen

Toimintamme rakentuu ammattilaisten osaamiselle. Ammattilaisuus ja jatkuva kehittyminen ovat läsnä joka päivä. Ammatillinen osaaminen todentuu palveluissamme sekä asiakkaiden ja sidosryhmien parissa.

Luotettava

Työmme kulmakiviä on luotettavuus. Pidämme sen minkä lupaamme ja hoidamme työmme laadukkaasti. Toimimme avoimesti ja kannamme vastuumme yhdessä ja yksilöinä.

Keskusjärjestönä STTK

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL on Toimihenkilökeskusjärjestö STTKn jäsen. SPALilla on STTKssa hallituksen jäsenen paikka ja edustajiston jäsenen paikka.

Suomessa on kolme palkansaajien keskusjärjestöä – SAK, STTK ja Akava. STTK tekee edunvalvontaa valtakunnallisella ja EU-tasolla sekä osallistuu lainsäädännön valmisteluun.