Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Rakennamme turvallista yhteiskuntaa

Tietoa SPALista

Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset – pelastuksen, ensihoidon ja hätäkeskusten henkilöstön. Tehtävämme on edistää pelastusalojen ammattilaisten työelämän hyvinvointia ja etuja.

  • Neuvottelemme alan työ- ja virkaehtosopimukset ja kehitämme alan palkkausta. Edistämme jäsentemme työturvallisuutta, työhyvinvointia ja kehitämme alan koulutusta.
  • Toimimme pelastusalan ammattilaisten vaikuttamiskanavana ja yhteisenä äänenä yhteiskunnassa.
  • Vaikutamme työnantajiin, päättäjiin ja lainsäätäjiin rakentaaksemme parempaa työelämää auttamisen ammattilaisille.
  • Jäseniämme ovat ensihoitajat, palomiehet, palomies-ensihoitajat, palomies-sairaankuljettajat, paloesimiehet ja ylipalomiehet sekä palomestarit, palotarkastajat ja palopäälliköt sekä hätäkeskustyöntekijät ja pelastusalojen opiskelijat.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry

Olemme luotettava ja aloitteellinen yhteistyökumppani. Liitossa kunnioitetaan periaatetta: kaveria ei jätetä. Se tarkoittaa toiminnassamme sitä, että Suomen Pelastusalan ammattilaiset SPAL ry toimii arvojensa ja sääntöjensä mukaisesti suhteessa jäsenistöön ja muihin sidosryhmiin.

  • Yli 5 000 jäsentä
  • 30 jäsenyhdistystä ympäri Suomen
  • 29 pelastustoimen ja ensihoidon jäsenyhdistystä
  • 1 hätäkeskusammattilaisten jäsenyhdistys

SPALin jäsenyhdistysten yhteystiedot

SPALin jäsenyhdistykset kartalla
SPALin jäsenyhdistykset

SPALin arvot ovat pelastusalan yhteisiä arvoja

Inhimillinen

Inhimillisyys on toimintamme perusperiaate. Toiminnassamme inhimillisyys tarkoittaa sitä, että toimimme oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja toisiamme arvostaen. Kunnioitamme kaikissa tilanteissa ihmisarvoa.

Ammattimainen

Toimintamme rakentuu ammattilaisten osaamiselle. Ammattilaisuus ja jatkuva kehittyminen ovat läsnä joka päivä. Ammatillinen osaaminen todentuu palveluissamme sekä asiakkaiden ja sidosryhmien parissa.

Luotettava

Työmme kulmakiviä on luotettavuus. Pidämme sen minkä lupaamme ja hoidamme työmme laadukkaasti. Toimimme avoimesti ja kannamme vastuumme yhdessä ja yksilöinä.

Keskusjärjestönä STTK

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL on Toimihenkilökeskusjärjestö STTKn jäsen. SPALilla on STTKssa hallituksen jäsenen paikka ja edustajiston jäsenen paikka.

Suomessa on kolme palkansaajien keskusjärjestöä – SAK, STTK ja Akava. STTK tekee edunvalvontaa valtakunnallisella ja EU-tasolla sekä osallistuu lainsäädännön valmisteluun.