Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ammattiliiton jäsentä tai jäsenyyttä harkitsevaa kiinnostaa luonnollisesti se, mitä hän saa jäsenmaksun vastineeksi. Neuvottelemalla saavutetut työelämän edut tuntuvat usein varsin kaukaisilta ja itsestään selviltä, joita harva meistä pysähtyy miettimään sen kummemmin.

Edut, kuten pitkät lomat, vanhempainvapaat, sunnuntai- ja muut työaikakorvaukset sekä työterveyshuolto ovat ammattiliittojen työntekijöille neuvottelemia. Monet näistä eduista on kirjattu suoraan lainsäädäntöön, loput virka- ja työehtosopimuksiin. Työntekijöille tärkeiden etujen saavuttamiseksi ammattiyhdistysliike on vaikuttanut ja työtaistellut jo yli sadan vuoden ajan.

Palkansaajista selkeä enemmistö on jonkin työ- tai virkaehtosopimuksen soveltamispiirissä. Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL neuvottelee sille määritellyn valtuutuksen mahdollistamana virka- ja työehtosopimusten sisällöistä, jotka koskettavat pelastusalojen ammattilaisia – pelastuslaitosten, ensihoidon ja hätäkeskusten työntekijöitä. Työehtosopimusten laaja kattavuus on saavutettu etu, jonka johdosta työnantajan on noudatettava työsuhteessa vähintäänkin sopimuksessa sovittuja ehtoja ja määräyksiä. Ne ovat lähes poikkeuksetta työntekijän kannalta parempia kuin työlainsäädännön kirjaukset.

Työsuhdeasioista tai -ongelmista neuvotteleminen työpaikalla aivan yksin ja ilman asiantuntevaa apua on usein vaikeaa. Ongelmien tai työsuhteeseen liittyvien epäselvyyksien kanssa ei tarvitse jäädä yksin, jos kuuluu liittoon. Henkilöstöä edustava luottamusmies toimii jäsenen edunvalvojana työnantajan suuntaan. SPALilla on kolmekymmentä jäsenyhdistystä ympäri maan, mikä takaa sen, että paikallinen edunvalvonta ja paikalliset olosuhteet tunteva luottamusmies on lähellä jäsentä.

Työssä kohdatuista ongelmista jäsen voi keskustella luottamuksellisesti luottamusmiehen kanssa. Henkilöstön edustajana hän selvittää asiat ja neuvottelee jäsenen puolesta työnantajan kanssa. Luottamusmiehen tukena tässä työssä ovat liiton valtakunnalliset työsuhdeasiantuntijat ja lakimiehet. 

Pelastusalojen ammattilaisille SPALin, kuten muidenkin ammattiliittojen, jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia. Koska vähennykset tehdään suoraan tuloista, on vaikutus progressiosta johtuen suuri. Esimerkiksi keskimääräisesti ansaitseva palomies saa verotuksen kautta takaisin 40 prosenttia maksamistaan jäsenmaksuista alhaisemman verotuksen muodossa.

Liiton jäsenyys on eräällä tavoin verrattavissa vakuutusturvaan. Sen tuomia etuja ei välttämättä koskaan tarvitse, mutta vahingon sattuessa jäsenyyden tuoma hyöty on merkittävä.

Joskus työssä voi sattua virheitä. Virkamiehillä ja viranhaltijoilla rikosoikeudellinen virkavastuu voi todentua esimerkiksi tuottamuksellisena virantoimitusvelvollisuuden rikkomisena. Se tarkoittaa käräjäreissua, jonka kustannuksia työnantaja ei maksa. SPAL sen sijaan kustantaa kulut oikeusturvavakuutuksen tai oikeusavun kautta ilman omavastuuta. Jäsenen saama etu voi siten olla useiden tuhansien eurojen arvoinen.

Käräjille voivat toki joutua myös työsopimussuhteiset. Esimerkiksi kolarointi ambulanssilla saattaa johtaa oikeudenkäyntiin. Oikeuteen saa mukaan liiton järjestämän asianajajan, mikäli työnantaja ei sitä järjestä. Ensihoidossa väkivaltatilanteet ovat valitettavan yleisiä. Näitä oikeudenkäyntejä työnantaja ei juuri koskaan kustanna.

Työntekijää voi kohdata työssä tapaturma tai ammattisairaus. Tässäkin liitto on jäsenen tukena. SPALin lisävakuusrahasto voi antaa jäsenelle taloudellista turvaa niissä tapauksissa, joissa tarpeellista ja kuntouttavaa hoitoa ei tueta vakuutusyhtiön tai työnantajan toimesta. Rahastosta korvattu summa voi olla tuntuva tuki hoitokuluihin.

SPAL voi tukea myös jäsenen omaehtoista kouluttautumista. SPALin koulutusrahasto myöntää taloudellista tukea koulutukseen, joka kehittää jäsenen ammatillista osaamista.

Muita rahanarvoisia jäsenetuja ovat matkustajavakuutus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Jäsenelle on tarjolla myös useita hyvinvointia tukevia ja vapaa-ajan jäsenetuja.

Hektinen työ ja työn haastavuus tai työpaikan ongelmat voivat kuormittaa työntekijää. Samaan liittoon kuuluminen luo yhteishenkeä, jolloin puhuminen arjen ja työn murheista, kuten myös iloista, käy luontevasti työssä tai yhdistyksen jäsentapaamisissa. Näistä keskusteluista kumpuaa usein hyviä ideoita, jotka huomioidaan liiton toiminnassa ja edunvalvonnassa.

Aktiivinen jäsen pääsee vaikuttamaan paikallisen jäsenyhdistyksen, ja sitä kautta koko liiton toimintaan. Mitä enemmän SPALiin liittyy pelastusalojen ammattilaisia, sitä enemmän meillä on vaikuttamisvoimaa ja vipuvartta parantaa alan työelämää ja työsuhde-etuja myös jatkossa.

Blogin kirjoittaja Pasi Jaakkola työskentelee Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALissa edunvalvontajohtajana.

Lue miten SPAL on auttanut jäseniään työelämän solmukohdissa. Tutustu myös SPALin jäsenetuihin. SPALiin liittyminen käy helposti, ja kaikki kattavat jäsenpalvelut ja -edut ovat heti käytettävissä.