Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus, oikeusapu

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry ei jätä sinua yksin hankalissakaan työelämän tilanteissa. SPALin jäsenenä sinulla on mahdollisuus oikeusturvaan tai oikeusapuun silloin, kun apua tarvitset. Vakuutukset ovat ammattiyhdistyksille tyypillinen jäsenetu, mutta SPALin jäsenilleen tarjoama oikeusapu on laajuudeltaan ja korvausperusteiltaan huomattavasti tavanomaista oikeusturvaa kattavampi.

Lakimies allekirjoittaa asiakirjan.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

SPAL on vakuuttanut sinut vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella ammatissasi aiheutuvien vahinkojen varalta. Vakuutus on voimassa aina toimiessasi työ- tai virkasuhteessa. Vakuutusehtojen mukaisesti jäsenyyden vähimmäiskeston tulee olla 10 kuukautta. Myös korvausperusteen pitää olla syntynyt jäsenyytesi aikana, jotta olet oikeutettu vakuutusyhtiön korvaukseen.

SPAL voi myöntää oikeusapua sinulle myös silloin, kun oikeusturvavakuutuksen myöntämisen ehdot eivät täyty esimerkiksi jäsenyyden vähimmäiskeston vuoksi.

Näissä tapauksissa SPALin Oikeusapu -jäsenetu korvaa oikeudenkäyntikulusi ja maksaa vakuutuskorvausten omavastuuosuudet sekä mahdollisesti myös maksettavaksesi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Mikäli asiasi käsitellään oikeudessa ja tarvitset lakimiehen apua, järjestämme sinulle asianajajan tai muun lainopillisen ammattilaisen.

Vakuutusten sisällöistä saat tietoa Ifin jäsensivuilta: https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/jarjestot/spal

SPALin oikeusapu

SPAL ei jätä Sinua yksin hankalissakaan työelämän tilanteissa. SPALin jäsenenä Sinulla on mahdollisuus oikeusapuun silloin kun apua tarvitset.

SPALin oikeusapu voidaan myöntää silloin kun työelämässä tulee esiin riitatilanne, tarvitaan apua työ- ja virkaehtosopimusten tai varallaolon tulkintaan.

Hakemukset SPALin oikeusavun saamiseksi käsitellään tapauskohtaisesti jäsenen vapaamuotoisesta hakemuksesta. Kun oikeusapu on myönnetty SPAL maksaa kaikki syntyvät kulut sekä korvaa mahdolliset vastapuolen kulut. SPAL ei peri omavastuuta oikeusavusta.

Oikeusavun yleisiä ohjeita:

  • Vastaajana tahallista rikosta koskevassa asiassa olevan jäsenen kuluja ei korvata kuin poikkeuksellisesti.
  • Oikeusapua voidaan myöntää myös asioihin, joita vakuutuslaitoksen oikeusturvavakuutus ei korvaa.
  • Jos SPAL ei puolla oikeusapua, mutta vakuutuslaitos tästä huolimatta myöntää sääntöjensä nojalla oikeusturvan, SPALilla ei ole velvollisuutta maksaa jäsenen omavastuuosuutta ja/tai mahdollisia vastapuolen kuluja. – Jos oikeusapu poikkeuksellisesti myönnetään tahallisessa rikosasiassa, SPAL korvaa vain vastaajana olevan jäsenen omat oikeudenkäyntikulut.
  • SPALin jäsenten välisissä riidoissa oikeusavun antaminen ratkaistaan tapauskohtaisesti. Pääsääntönä on liiton pidättyvä suhtautuminen jäsenten välisiin riitoihin.

Näin haet oikeusapua

Oikeusapua haet vapaamuotoisella hakemuksella. Lähetä hakemuksesi SPALiin osoitteeseen toimisto@spal.fi Käsittelemme hakemuksesi luottamuksellisesti ja myönnämme oikeusavun tapauskohtaisesti.

Oikeusavun myöntämisen ehdoissa on SPALin liittohallituksen päättämiä poikkeuksia. Esimerkiksi jäsenen tahallisissa rikoksissa oikeusapu myönnetään vain poikkeuksellisesti.

Takaisin jäsenetuihin