Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus, oikeusapu

SPAL ei jätä sinua yksin hankalissakaan työelämän tilanteissa. Tarjoamme oikeusapua ja kattavan vakuutusturvan työelämän riitakysymyksiin ja oikeudenkäynteihin. Oikeusapu ja neuvonta lainopillisissa, palvelussuhteeseen liittyvissä asioissa on jäsenille maksutonta.

Lakimies allekirjoittaa asiakirjan.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

SPAL on vakuuttanut sinut vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella ammatissasi aiheutuvien vahinkojen varalta. Vakuutus on voimassa aina toimiessasi työ- tai virkasuhteessa. Yrittäjänä toimiminen rajautuu vakuutuksen ulkopuolelle.

Vakuutusehdoissa vaaditaan yleisesti 10 kuukauden jäsenyyden vähimmäiskestoa, mutta me huolehdimme vastuu- ja oikeusturvakorvauksistasi siinäkin tapauksessa, että et uutena jäsenenä olisi vakuutussopimuksen piirissä. Vakuutuksen korvausperusteen pitää olla syntynyt jäsenyytesi aikana.

Lisäksi maksamme puolestasi vakuutuskorvausten omavastuuosuudet.

Vakuutukset ovat ammattiyhdistyksille tyypillinen jäsenetu, mutta meidän antamamme takaus kaikkien jäsenten kuulumisesta vakuutukseen on harvinaisen laaja.

Vakuutusten sisällöistä saat tietoa Ifin jäsensivuilta: https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/jarjestot/spal

SPALin oikeusapu

SPAL voi myöntää oikeusapua sinulle myös silloin, kun oikeusturvavakuutuksen myöntämisen ehdot eivät täyty esimerkiksi jäsenyyden vähimmäiskeston vuoksi. Näissä tapauksissa SPALin oikeusapu -jäsenetu korvaa oikeudenkäyntikulusi ja maksaa vakuutuskorvausten omavastuuosuudet sekä mahdollisesti myös maksettavaksesi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Mikäli asiasi käsitellään oikeudessa ja tarvitset lakimiehen apua, järjestämme sinulle asianajajan tai muun lainopillisen ammattilaisen. Voit myös itse ehdottaa nimettyä lakimiestä tai asianajajaa. Joissain tapauksissa myös SPALin omat lakimiehet voivat hoitaa oikeustapauksesi.

Näin haet vakuutusturvaa ja oikeusapua

Ota yhteyttä SPALin toimistoon, joka tekee asiassa esiselvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

Käsittelemme hakemuksesi luottamuksellisesti ja myönnämme oikeusavun tapauskohtaisesti.
Oikeusavun myöntämisen ehdoissa on SPALin liittohallituksen päättämiä poikkeuksia. Esimerkiksi jäsenen tahallisissa rikoksissa oikeusapu myönnetään vain poikkeuksellisesti.

Takaisin jäsenetuihin