Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kenellä on vastuu kesätyöntekijän osaamisesta?

Kenellä on vastuu kesätyöntekijän osaamisesta?

Kesälomakausi merkitsee sijaisten ilmaantumista pelastuslaitoksiin. Sijaisina työskentelee sekä pelastuslain mukaisen kelpoisuuden hankkineita palomiehiä, sopimuspalokuntalaisia että pelastusalan opiskelijoita. Yhä pahenevan palomiespulan vuoksi päteviä sijaisia ei...
Jääkö uni vuorotyön jalkoihin?

Jääkö uni vuorotyön jalkoihin?

Suomessa työaika on epäsäännöllisempää kuin muualla Euroopassa: vuorotyö on Suomessa yleisempää kuin Euroopassa keskimäärin, samoin ovat pitkät, yli kymmenen tunnin työpäivät. Päivärytmiväsymys (engl. social jetlag) ja uniongelmat ovatkin työikäisillä suomalaisilla...
Kenellä on vastuu kesätyöntekijän osaamisesta?

Hyvinvointialueuudistuksella on kauaskantoisia vaikutuksia

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa neljä kuukautta sitten. On vielä vaikea arvioida, onko muutos ollut onnistunut. Muutosprosessi tulee jatkumaan vuosia, ja nyt tehtävällä työllä on pitkäkestoinen vaikutus tulevaisuuteen. Uudistuksen yhtenä tavoitteena oli...