Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Altistumisen vähentäminen – ei vain palomiesten juttu

Ihmisen altistumista erilaisille haitallisille aineille on tutkittu pitkään. Pelastusalalla altistumisen vähentämiseen on perehdytty hyvinkin tieteellisesti. Palomiehen altistumisesta syöpävaarallisiin aineisiin on toteutettu useita tutkimuksia, jonka johdosta...

Laissa yhdelläkin sanamuodolla on merkitystä

Uusi työaikalaki tuli voimaan tämän vuoden alussa. Sen tavoitteena on vastata työmarkkinoilla ja työelämässä tapahtuviin muutoksiin sekä antaa mahdollisuuksia työpaikkakohtaisiin työaikaratkaisuihin. Uuden lain tavoitteista huolimatta pelastuslaitoksissa ja...

Koulutuksen tulisi olla aikaansa edellä

Olemme Suomessa eläneet suurten koulutusuudistusten aikaa. Uudistukset aloitettiin korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta, josta ne jatkuivat viime vaalikaudella ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen reformeihin. Kuluvan vaalikauden suuret uudistukset koskevat...