Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

Lisävakuusrahasto

SPAL haluaa pitää huolta jäsenistään läpi heidän työuransa sekä edistää heidän työuriensa pidentämistä. Näiden tavoitteiden tukemiseksi liitolla on Lisävakuusrahasto.

Voit saada rahastosta taloudellista avustusta työtapaturmista syntyneiden vammojen sekä työperäisten tai työolosuhteista aiheutuneiden sairauksien lääketieteelliseen hoitoon. Rahaston tarkoitus on taata, että pääset mahdollisimman nopeasti hoitoon ja kuntoutumaan takaisin työelämään.

SPALin Lisävakuusrahasto korvaa Covid-19 testauksen

Ohjeet testaukseen:

  1. Voit mennä yksityiseen Covid-19 testiin lääkärikeskus Mehiläiseen, Terveystaloon, lääkärikeskus Pirteen, Pihlajalinnaan tai lääkärikeskus Aavaan.
  2. Lähetä testauksen lasku ja vapaamuotoinen selvitys omakustanteisen testauksen tarpeellisuudesta SPAL lisävakuusrahastoon ohjeiden mukaisesti SPALin toimistolle kirjeitse tai sähköpostitse (toimisto@spal.fi). Lähetä myös tilinumerosi.
  3. SPAL korvaa testistä Kela-korvauksen jälkeen enintään 150 euroa. Maksu suoritetaan tositteita vastaan.
  4. Covid-19 testien korvaaminen on voimassa toistaiseksi. SPALin Lisävakuusrahasto voi keskeyttää yksipuolisesti korvausten maksamisen. Tällöin asiasta informoidaan jäseniä SPALin verkkosivulla vähintään viikkoa ennen testien korvausten maksamisen lopettamista.
  5. Koska avustusrahaston sääntöjen tarkoituksena on tukea ja nopeuttaa jäsentemme työhön paluuta, on etu rajattu koskemaan SPALin työmarkkinoiden käytettävissä olevia jäseniä ja opiskelijajäseniä.
  6. SPALin Lisävakuusrahasto voi pyytää hakijalta lisäselvitystä korvauksen maksamisen selvittämiseksi ja väärinkäytöstilanteissa myös kieltäytyä korvauksen maksamisesta.

Kuka voi hakea avustusta?

Rahaston avustuksia voivat hakea kaikki liiton jäsenet. Koska avustusten myöntämisen pääasiallinen tarkoitus on nopeuttaa jäsenen työhön palaamista, avustukset myönnetään pääsääntöisesti työ- tai virkasuhteessa työskenteleville.

Opiskelijajäsenille voidaan myöntää avustusta, mikäli he ovat vammautuneet tai sairastuneet opiskelustaan johtuvissa olosuhteissa ja avustuksena annettava lääketieteellinen hoito todennäköisesti parantaa tai nopeuttaa työelämään siirtymistä.

Avustuksen myöntäminen

Avustusta myönnetään pääsääntöisesti silloin, kun työnantajasi vakuutus, työterveyshuoltosi tai työnantajasi eivät anna tai myönnä vammaasi tai sairauteesi lääketieteellistä hoitoa. Sitä voidaan myöntää myös silloin jos työterveyshuoltosi järjestämä lääketieteellinen hoito pitkittäisi merkittävästi työhösi palaamista, hoidon ajallisesta kestosta johtuen.

Poikkeuksellisesti voidaan avustus myöntää myös vapaa-ajalla sattuneeseen tapaturman tai sairauden lääketieteelliseen hoitoon, mikäli hoito nopeuttaisi merkittävästi työhösi palaamista.

Avustuksen hakeminen

Lähetä avustushakemukset liitteineen rahastolle joko kirjallisesti tai sähköpostitse turvapostilähetyksenä SPALin toimistoon. Hakemus voi olla vapaamuotoinen, mutta siinä on huomioitava avustuksen myöntämisen päätöskriteerit (katso SPALin lisävakuusrahaston menettely- ja toimintaohjeet, kohta 8).

Hakemuksen liitteenä on aina oltava työterveyslääkärin lausunto tai vastaava mahdollisimman luotettava selvitys terveydentilastasi.

Hakemus on toimitettava rahastolle viimeistään 6 kuukauden kuluessa vahinko-, sairaus- tms. tapahtumasta. Tapaturma-asioissa hakemus on kuitenkin toimitettava viimeistään 2 viikon kuluessa vakuutuslaitoksen tai työnantajan kielteisestä päätöksestä.

Avustuksen saajan on hyvä varautua veroseuraamuksiin avustuksen saamisen johdosta.

GDPR-asetuksen piilottamaa sisältöä
Hyväksyttyäsi evästeet sivuston ulkopuolinen sisältö (esim. Youtube-videot ja Google Maps -kartat) ladataan sivulle


Löydät tarkemmat menettely- ja toimintaohjeet SPALin Lisävakuusrahaston säännöistä [pdf-tiedosto].

SPALin Lisävakuusrahaston rekisteriseloste

Takaisin jäsenetuihin