Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SPALin koulutustuki jäsenille

Haluaisitko kouluttautua, mutta työnantaja ei tue tätä? Tarvitsetko lisää työmarkkinaosaamista?

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL tukee kouluttautumista kolmella eri avustusmekanismilla.

  • Aktiivijäsenten työmarkkinaosaamiseen liittyvät koulutukset. Näitä koulutuksia avustetaan enintään 50 % osuudella kurssimaksusta.
  • Kaikille jäsenille tarkoitettu ammattitaidon kehittämiseen tähtäävän koulutuksen avustaminen. Näitä koulutuksia avustetaan enintään 25 % osuudella kurssimaksusta. Avustuksen suuruuteen vaikuttaa koulutuksen liityntä ammatin vaatimuksiin.
  • Apuraha vähintään YAMK-tason lopputyön, akateemisen tutkimuksen tai vastaavan laajuisen selvityksen tekemiseen. Apuraha on suuruudeltaan enintään 1 500 euroa. Apurahan myöntämistä koskevat päätökset tekee SPALin johtoryhmä.
  • Aktiivijäsenellä tarkoitetaan SPALin tai sen jäsenyhdistyksen toiminnassa aktiivisesti olevaa henkilöä, esim. luottamusmies, puheenjohtaja, jäsenasioiden hoitaja.
  • Jäsenille myönnettävässä avustuksen yhtenä ehtona on, että koulutus liittyy jäsenen ammattitaitojen ylläpitämiseen ja/tai kehittämiseen. Koulutuksen tulee liittyä myös SPALin sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen ja/ tai toimintaan.
  • Katso SPALin Koulutustuen menettely- ja toimintaohjeet [pdf-tiedosto] Päivitetty 27.2.2024

Pelastusalan opiskelija kuuntelee opetusta tietokoneen äärellä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: SPAL/Mikko Vähäniitty

Takaisin jäsenetuihin