Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Hätäkeskuslain uudistus etenee

Hätäkeskuslain uudistus etenee

Hallintovaliokunta sai helmikuussa valmiiksi mietintönsä hätäkeskuslain uudistamisesta. Hätäkeskusammattilaisten liitto HAL oli valiokunnan kuultavana joulukuussa, minkä jälkeen lakiesitykseen pyydettiin ministeriöltä tarkennuksia. HAL toivoi lakiin tekstitason...
Valtion työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos

Valtion sopimusneuvottelut jatkuvat

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut ovat jatkuneet helmikuussa. Sopimusosapuolet kävivät 10. helmikuuta läpi osapuolten tavoitteita ja niiden perusteita sekä keskustelivat yleisellä tasolla sopimuskauden pituudesta ja palkkaratkaisun rakenteesta. Viimeisimmät...