Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hallintovaliokunta sai helmikuussa valmiiksi mietintönsä hätäkeskuslain uudistamisesta. Hätäkeskusammattilaisten liitto HAL oli valiokunnan kuultavana joulukuussa, minkä jälkeen lakiesitykseen pyydettiin ministeriöltä tarkennuksia.

HAL toivoi lakiin tekstitason täsmennyksiä, joiden avulla olisi varmistettu päivittäistoiminnasta poikkeavien tilanteiden vaatimat toimenpiteet, tilannekuvanylläpitäminen, koulutus- ja kehittämistoimet ja päivystäjien oikeusturva sekä vältetty ristiriitaiset tulkinnat.

HALin tavoitteet oli tuotu mietinnössä kattavasti esiin, mutta kaivattuja muutoksia lakiesitykseen ei tullut

– Meidän kannaltamme tärkein tavoite on nyt se, että mietintöön saadut tavoitteet toteutuvat Hätäkeskuslaitoksessa ohjeiden täsmennysten tasolla niin, että asiat ovat yksiselitteisiä. Se on minimivaatimus, josta meidän täytyy pitää kiinni, HALin luottamusmies Patrick Tiainen sanoo.

Oma osa-alueensa on päivittäisestä toiminnasta poikkeavat tilanteet, kuten suuronnettomuudet, jolloin kaikilla päivystyssalissa on oltava riittävä tilannekuva.

– Siihen liittyvät käytänteet on syytä käydä läpi tarkasti, eli mitä laki mahdollistaa ja miten se toteutetaan.

Uudessa hätäkeskuslaissa rekisterinpitäjien määrä kasvaa. Tietojen vaihto rekisterinpitäjien välillä vaatii yhteiset mallit. Tiaisen mukaan tähän tarvitaan kansallisesti yhteiset mekanismit.

Hän kiittelee, että tallenteiden käyttö mahdollistetaan koulutustarkoituksessa myös jatkossa. Henkilötiedot pitää kuitenkin pseudonymisoida eli käsitellä siten, ettei henkilötietoja voida ilman lisätietoja yhdistää tiettyyn henkilöön. Rekisterinpitäjällä on kuitenkin mahdollisuus yhdistää tiedot tarpeen vaatiessa.

Hätäkeskuslaki etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Ohjeiden ja termien täsmennystä odotetaan Hätäkeskuslaitoksen sisältä.

– Tarvitsemme laitoksen sisäisiin käytänteisiin yksiselitteisiä malleja siihen, miten voimme maksimoida käytettävissä olevan tiedon määrän ja pysyä lainsäädännön puitteissa, Tiainen sanoo.

HAL peräänkuuluttaa avointa yhteistyötä henkilöstön ja työnantajan välillä.

– Matkan varrella on ollut vastakkainasettelua, mutta se ei ollut itsetarkoitus. Tämä on herännyt aidosta huolesta, miten lakiuudistus vaikuttaa päivystäjien työhön. On tärkeää, että henkilöstö saa olla osa keskustelua.

Lue myös Pelastusalan ammattilaisen juttu: Uuden hätäkeskuslain tulkinnassa runsaasti ristiriitoja – HAL oli kuultavana eduskunnassa