Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Valtion virka- ja työehtosopimuksesta päästiin sopuun torstaina 23. helmikuuta. Uusi sopimuskausi on 1.3.2023–28.2.2025.

Sopimus tuo palkkoihin kaksi yleiskorotusta. Palkkoja korotetaan 1.5.2023 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,5 prosenttia. Toinen yleiskorotus tulee palkkoihin 1.3.2024 lukien. Sen suuruus on 2,0 prosenttia. Lisäksi maksetaan 0,5 prosentin suuruinen virastoerä. Sopimusalakohtaisesti voidaan sopia toisin yleiskorotuksen ja virastoerän välisestä suhteesta.

Huhtikuussa maksetaan kertaerä

Huhtikuussa 2023 maksetaan kertaerä, joka on suuruudeltaan 12,20 prosenttia yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 §:n mukaisesta kuukausipalkkauksesta, kuitenkin vähintään 500 euroa.

Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että virkamiehen ja työntekijän palvelussuhde on voimassa helmikuussa 2023. Kertaerää ei makseta, jos virkamies tai työntekijä on 1.–28.2.2023 välisen ajan harkinnanvaraisella palkattomalla virkavapaalla tai palkattomasti työstä vapautettuna.

Mikäli virkamies tai työntekijä on työskennellyt 1.–28.2.2023 välisenä aikana osa-aikaisesti, kertaerä osittuu samassa suhteessa. Mikäli virkamiehen tai työntekijän palvelussuhde on ollut voimassa osan tammikuusta, kertaerä maksetaan palvelussuhteen kestoajan mukaan kalenteripäivien suhteessa. Samoin menetellään, jos virkamies tai työntekijä on ollut osan tammikuusta harkinnanvaraisella palkattomalla virkavapaalla tai palkattomasti työstä vapautettuna.

Keskeiset tekstimuutokset: Perhevapaat ja tilapäinen hoitovapaa

Ei-synnyttävän vanhemman palkalliset päivät pitenevät vanhempainvapaan ajalta nykyisestä 18 arkipäivästä 32 arkipäivään. Muutoksen jälkeen molemmille vanhemmille maksetaan vanhempainvapaan ajalta palkka 32 arkipäivältä. Tilapäisen hoitovapaan ikäraja nousi 10 vuodesta 12 vuoteen.

Uudessa virka- ja työehtosopimuksessa myös hälytysluonteisen työn korvaus korotettiin 50 eurosta 70 euroon.

Tutustu tarkemmin uuden virka- ja työehtosopimuksen muutoksiin Pron sivuilla. Lisätietoja neuvotteluratkaisusta antaa työpaikkasi luottamushenkilö.

Valtion virka- ja työehtosopimuksen piirin kuuluvat SPALin jäsenistöstä hätäkeskusammattilaiset. Hätäkeskuksissa työskentelevät ovat Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin jäseniä Hätäkeskusammattilaisten liitto HALin kautta. Valtion neuvotteluissa SPALin neuvottelujärjestönä on Pro.

Valtion neuvotteluihin liittyvän uutisoinnin löydät kootusti Pron verkkosivuilta.