Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Eduskuntavaalit käytiin 2. huhtikuuta. Vaalituloksen perusteella kolme suurinta eduskuntapuoluetta ovat kokoomus (20,8 %), perussuomalaiset (20,1 %) ja SDP (19,9 %).

Hallitustunnustelut käynnistyivät suurimman puolueen puheenjohtajan eli kokoomuksen Petteri Orpon johdolla. Tunnusteluvaiheen jälkeen hallitusohjelmaneuvotteluja käydään kokoomuksen, perussuomalaisten, ruotsalaisen kansanpuolueen ja kristillisdemokraattien kesken.

SPAL lähetti maaliskuussa puolueille eduskuntavaalikyselyn liittyen SPALin hallitusohjelmatavoitteisiin. Kyselyyn vastasi seitsemän puoluetta: keskusta, kokoomus, perussuomalaiset, RKP, SDP, vasemmistoliitto ja vihreät.

Hallitusohjelmaneuvotteluja käyvät puolueet pitivät tärkeänä, että pelastustoimen resurssit turvataan. Puolueet olivat myös yhtä mieltä siitä, että pelastusalan ammattilaisia tulee kouluttaa aiempaa enemmän. Lisäksi kokoomus esitti 3,8 miljoonaa euroa koulutuskapasiteetin lisäämiseksi.

Kokoomus, SDP ja vihreät pitivät koulutusuudistusta välttämättömänä, jotta pelastustoimen osaamistaso vastaa myös tulevaisuudessa yhteiskunnan tarpeita. Koulutusuudistuksen yksityiskohtiin kantaa otti ainoastaan keskusta, joka ei kannattanut perustutkintojärjestelmän uudistamista ammattikorkeakoulututkinnoksi.

RKP piti tärkeänä, että ruotsinkielinen pelastajakoulutus järjestetään Helsingissä kolmen vuoden välein. Perussuomalaisten mielestä yhteiskunnan menoja tulee priorisoida ja optimoida. Lisäksi puolue piti ongelmallisena, että Suomessa ei analysoida ja raportoida pelastuspalveluiden laatua systemaattisesti, jatkuvasti ja kattavasti.

Puolueet olivat yksimielisiä siitä, että ensilinjan auttajien työturvallisuus on varmistettava. Keskusta, kokoomus ja SDP ilmoittivat kannattavansa rikoslain päivittämistä siten, että ensihoitajiin kohdistuva väkivalta rinnastetaan virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen. Perussuomalaiset teki edellisellä eduskuntakaudella rikoslain päivitysaloitteen.

Puolueiden tavoitteet vastaavat hyvin SPALin eduskuntavaaliteemoihin, joiden mukaan pelastustoimen ja ensihoidon sekä hätäkeskuslaitoksen riittävät talous- ja henkilöstöresurssit turvataan, opiskelijakapasiteetti kaksinkertaistetaan, panostetaan TKI-toimintaan, toteutetaan pelastusalan ammattikorkeakoulututkintouudistus sekä varmistetaan ensilinjan auttajien työturvallisuus muun muassa kiristämällä rikoslain rangaistusasteikkoa.

Perustuslain 29. pykälän mukaan kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta, totuutta ja perustuslakia. Hyvät hallitusohjelmaneuvotteluja käyvät puolueet: varmistetaan kansalaisten ja pelastusalan ammattilaisten turvallisuus ottamalla hallitusohjelmaan edellä mainitut eduskuntavaalitavoitteet.

Blogin kirjoittaja Kim Nikula on Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin johtaja.