Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Valtakunnansovittelijan toimisto sijaitsee Bulevardilla, vanhan kirkkopuiston kulmilla. Viime syksy ja alkuvuosi ovat olleet työntäyteistä aikaa valtakunnansovittelijalle sekä neuvotteluosapuolille. Sovittelijan johdolla on syntynyt neuvotteluratkaisuja työehtosopimuskiistoihin, mutta vielä on monta sopimusta avoinna.

Kunta- ja valtiosektorin työ- ja virkaehtosopimusten voimassaoloaika päättyy maaliskuun viimeisenä päivänä. Tämä tarkoittaa sitä, että neuvottelutahti kiihtyy ja osapuolet ryhtyvät sovittamaan yhteen sopimustavoitteita — päämääränä neuvotteluratkaisu.

Pääsopijajärjestöt ovat asettaneet yhteisiä neuvottelutavoitteita, mutta jokaisella liitolla on myös omia tavoitteita sopimuspöydässä. Suomen pelastusalan ammattilaisten osalta liittohallitus sekä liittokierroksen taustaryhmä on työstänyt ja hyväksynyt tavoitteet.

Kuntasektorilla Pelastusalan ammattilaisten päävastuulla on neuvotella Teknisten sopimuksen neuvottelupöydässä. Pääneuvotteluryhmässä sekä KVTES-sopimuksen osalta neuvottelutoiminnan päävastuu on sisarjärjestöillä SuPerilla sekä Tehyllä — toki olemme yhdessä (KoHo ry) sopimustavoitteet hyväksyneet.

Valtiosektorin pääsopijajärjestö Ammattiliitto PRO neuvottelee valtion virka- ja työehtosopimuksesta. Virastokohtaisten virkaehtosopimusten yhteensovittamisesta vastaa yhdistyksemme Hätäkeskusammattilaisten liitto HAL.

Neuvottelutavoitteita ei ymmärrettävistä syistä käsitellä yksityiskohtaisesti julkisuudessa, kun prosessi on kesken. Ehkä yleisellä tasolla voisi todeta, että Suomen pelastusalan ammattilaisten neuvottelutoiminnan pääpainopiste on palkoissa, työaikajärjestelmissä sekä kiky-tunneissa.

Lisäksi pääsopijajärjestö KoHon (SuPer ja Tehy) tavoitteena on neuvotella ”omasta” sote-sopimuksesta sekä ylimääräisestä palkkaohjelmasta, jolla kurotaan umpeen julkisen sektorin palkkakuilua verrattuna vastaaviin vertailuammatteihin yksityisellä sektorilla. SuPerin ja Tehyn sote-sektorin jäsenmäärä on niin valtava, että sote-sopimuksen käynnistäminen on perusteltua — riippumatta siitä, toteutuuko sote-uudistus tai ei, ja onko Suomen pelastusalan ammattilaiset sote-sopimuksessa mukana tai ei. Kummassakaan tapauksessa sote-sopimus ei ole meiltä pois.

TNS Kantarin toteuttamassa tutkimuksessa kansalaiset antoivat vahvan tuen pelastusalan ammattilaisten palkankorotustavoitteille. Lisäksi 17. helmikuuta julkaistu KT Kuntatyöntajien sekä pääsopijajärjestöjen Kunta-alan ja yksityisen sektorin välinen palkkaeroselvitys 2019 tukee palkkaohjelman tarpeellisuutta julkisella sektorilla.

Tästä eteenpäin neuvottelutoiminta jatkuu sopimuspöydissä — edelleen tavoitteena on neuvotteluratkaisu, joka on yleensä kompromissi osapuolten tavoitteista ja heidän näkemys parhaasta mahdollisesta saavutettavasta neuvottelutuloksesta.

Mikäli osapuolet eivät löydä riittävästi yhteistä tahtotilaa neuvotteluratkaisun aikaan saamiseksi, olemme jo nähneet muiden työehtosopimusten neuvotteluiden jatkuvan Bulevardilla. Ay-termi Bulevardilla tavataan tarkoittaa osapuolten välisten neuvotteluiden kariutumista ja neuvotteluiden siirtymistä valtakunnansovittelijan johdettavaksi — toivottavasti julkisella sektorilla ei ajauduta siihen.

Blogin kirjoittaja Kim Nikula on järjestön johtaja Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALissa.