Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SPALin jäsenten varallaolosaatavista on päästy sopimukseen sekä Joensuun että Ylivieskan kaupunkien kanssa. Kaupungit maksavat 39 jäsenelle yhteensä lähes 4,5 miljoonan euron verran palkkasaatavia. Sopimukset vahvistetaan erikseen työtuomioistuimessa.

SPALin jäsenet Pohjois-Karjalan ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksissa olivat nostaneet kanteet, joiden mukaan viranhaltijan suorittama varallaolo tuli vahvistaa työajaksi. Kaupungit myönsivät kannevaatimukset oikeiksi työtuomioistuimen käsittelyssä.

Toisessa vaiheessa edessä olisi ollut palkkasaatavien käsittely työtuomioistuimessa. Joensuu ja Ylivieska halusivat sopia palkkasaatavien maksamisesta, jotta oikeudenkäynti päättyisi.

Joensuulta saatavia saa 27 jäsentä ja summa on yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Ylivieskalta saatavia saa 12 jäsentä ja summa on yhteensä 1,8 miljoonaa euroa.

Kaupungit sekä Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT maksavat Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:lle yhteensä 4 000 euroa hyvityssakkoa sekä omia oikeudenkäyntikulujaan noin 36 000 euroa. Sote ry on kunta-alan pääsopijajärjestö, johon SPAL kuuluu. Kanneprosessista ja jäsenten oikeusavusta on vastannut SPAL, joten hyvityssakot tuloutuvat SPALille.

Varallaolokanteita kahdeksalta alueelta

Joensuun ja Ylivieskan lisäksi SPALin jäseniä koskevia varallaolokanteita on ollut työtuomioistuimen käsittelyssä Turusta, Mikkelistä, Tampereelta, Jyväskylästä, Kuopiosta ja Oulusta.

Tähän mennessä palkkasaatavia on ratkaistu työtuomioistuimen päätöksellä Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä: kaupungit tuomittiin maksamaan seitsemälle SPALin jäsenelle yhteensä noin 900 000 euroa. Joensuussa ja Ylivieskassa saatavista sovittiin ensimmäistä kertaa kaupunkien kanssa ilman työtuomioistuimen käsittelyratkaisua.

Pelastushenkilöstön varallaoloa koskeva kanneprosessi on kestänyt yli kymmenen vuotta. SPAL esitti työnantajille palkkasaatavien sopimista, mutta kaupungit eivät olleet tähän halukkaita, joten liitto vei jäsentensä vaatimukset työtuomioistuimen käsiteltäväksi.

Korkein oikeus ratkaisi SPALin Varsinais-Suomessa asuvan jäsenen kanteen tämän hyväksi vuonna 2015. Tämän jälkeen SPAL kartoitti jäsentensä halukkuutta varallaolon palkkasaatavien vaatimuksille.

Lue myös: