Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SPALin jäsenten varallaolokanteiden käsittely on kesken kahdeksalla alueella.

Työtuomioistuin on antanut välituomion kahdesta SPALin jäsenen varallaolokanteesta Varsinais-Suomesta. Tuomion mukaan palomiesten tekemä yksikönjohtajan varallaolo katsotaan kokonaisuudessaan työajaksi. Päätökset koskevat jäsenten suorittamaa varallaoloa vuosien 2012–2015 aikana.

Palomiehille mahdollisesti maksettavat palkkasaatavat ja niiden suuruus ratkaistaan työtuomioistuimen jatkoistunnoissa.

Työtuomioistuin velvoitti Turun kaupungin ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n maksamaan Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:lle hyvityssakkoa yhteensä 4 500 euroa. SPAL on Sote ry:n jäsen, ja korvaukset suoritetaan SPALille.

Oikeudenkäyntiä edelsi SPALin ja Turun kaupungin välinen paikallisneuvottelu sekä SPALin ja KT:n väliset keskusneuvottelut. Neuvottelut päättyivät erimielisenä, jonka jälkeen palomiehet jättivät oikeuteen kanteet SPALin tuella.

Turun kaupungin lisäksi SPALin jäseniä koskevia varallaolokanteita on työtuomioistuimen käsittelyssä Mikkelistä, Tampereelta, Joensuusta, Kuopiosta, Jyväskylästä, Ylivieskasta ja Oulusta.

Varallaoloa koskeva kanneprosessi on kestänyt yli kymmenen vuotta. Korkein oikeus ratkaisi SPALin jäsenen kanteen tämän hyväksi vuonna 2015. Tämän jälkeen SPAL kartoitti jäsentensä halukkuutta varallaolon palkkasaatavien vaatimuksille. SPAL esitti työnantajille palkkasaatavien sopimista, mutta kaupungit eivät olleet tähän halukkaita, joten SPAL vei jäsentensä vaatimukset työtuomioistuimen käsiteltäväksi.