Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Työtuomioistuin on antanut välituomion kahdesta SPALin jäsenen varallaolokanteesta Keski-Suomesta. Tuomioistuin vahvisti palomiehen vuosien 2012–2015 aikana tekemän varallaolon kokonaisuudessaan työajaksi. Palomiehelle mahdollisesti maksettava palkkasaatava ja sen suuruus ratkaistaan työtuomioistuimen jatkoistunnossa.

Palopäällystöviranhaltijan osalta työtuomioistuin hylkäsi kanteen. Olosuhteita kokonaisuutena arvioiden tuomioistuin katsoi, ettei viranhaltijan suorittamaa varallaoloa tule lukea työajaksi. Tuomioistuin perusteli ratkaisua viranhaltijaan varallaoloaikana kohdistuneilla velvoitteilla sekä hälytyksien tiheydellä.

Kanteessa vastaajina olivat Jyväskylän kaupunki ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Jyväskylän lisäksi SPALin jäseniä koskevia varallaolokanteita on ollut työtuomioistuimen käsittelyssä Turusta, Mikkelistä, Tampereelta, Joensuusta, Kuopiosta, Ylivieskasta ja Oulusta.

Pelastushenkilöstön varallaoloa koskeva kanneprosessi on kestänyt yli kymmenen vuotta. SPAL esitti työnantajille palkkasaatavien sopimista, mutta kaupungit eivät olleet tähän halukkaita, joten liitto vei jäsentensä vaatimukset työtuomioistuimen käsiteltäväksi.

Korkein oikeus ratkaisi SPALin Varsinais-Suomessa asuvan jäsenen kanteen tämän hyväksi vuonna 2015. Tämän jälkeen SPAL kartoitti jäsentensä halukkuutta varallaolon palkkasaatavien vaatimuksille.

Lue myös: