Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Uudistamme rohkeasti työelämää

Työaikalaki

Uusi työaikalaki tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Usean vuoden valmistelutyöstä huolimatta lakiin jäi virhe, joka vaikuttaa merkittävästi pelastustoimen työaikaan. Virhe sisältyy uuden työaikalain 34. pykälän viidenteen momenttiin, jonka mukaan työmarkkinaosapuolet – eli työntekijöiden ja työnantajan sopijajärjestöt – voivat sopia vuorokautisen työajan pituudesta, mutta eivät viikoittaisesta työajasta. SPALin jäsenistön tahtotilan mukaisesti SPAL edellyttää, että työaikalain kyseinen momentti palautetaan vastaamaan edeltävää lakia.

Lue lisää: