Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pelastusalalla on yhteinen tarve työaikalain muuttamiseksi, muistuttaa SPAL. Pelastuslaitosten henkilöstön kannalta on ehdottoman tärkeää, että laki edelleen antaisi valtakunnallisille työmarkkinaosapuolille mahdollisuuden sopia poikkeuksellisesta säännöllisestä työajasta, jossa viikkotyöaika voi ylittää 40 tuntia.

Työaika on merkittävä osa työhyvinvointia. SPALin jäsenillä on kokemusta siitä, millaista työpahoinvointia aiheutuu, kun pelastuslaitokset ottavat käyttöön Teknisten sopimuksen mahdollistaman kaksivuorotyöaikamallin.

SPAL on ollut työaikalain virheen korjaamisesta aktiivisesti yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriöön. Muutosta ovat ilmoittaneet tukevansa yhtä pääsopijajärjestöä lukuun ottamatta myös muut työmarkkinaosapuolet, kuten KT Kuntatyönantajat.

Ydinasia SPALin vaatimuksessa on se, ettei pelastusalalla ole syytä rajata mitään työaikavaihtoehtoa ennakolta pois neuvottelupöydästä. Henkilöstön kannalta tärkeintä on, että tulevaisuudessa voitaisiin sopia rajoituksetta myös vuorokausirytmiin perustuvasta työaikamuodosta.

Työaikalain muutos pelastusalan esittämällä tavalla takaa sen, että työmarkkinaosapuolet pystyvät parhaista mahdollisista lähtökohdista neuvottelemaan vuorokausityöstä.

– Aluehallintovirasto myöntää aiemmasta linjauksestaan huolimatta jälleen 42 viikkotyötunnin poikkeuslupia pelastuslaitoksiin. Sen viime aikoina myöntämien lupien sisällöt eivät ole aina tyydyttäneet työnantajia eikä työntekijöitä, SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola huomauttaa.

– On tärkeää, että työmarkkinaosapuolet voivat jatkossa neuvotella keskenään ja AVIsta riippumatta pelastusalalle sopivimmat työaikamuodot.

SPALin saaman alustavan tiedon mukaan työaikalain muutosta käsiteltäisiin eduskunnassa helmi–maaliskuussa.

SPAL on voimakkaasti vaikuttanut työaikalain muuttamiseksi muun muassa tapaamalla työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehiä, pelastusjohtajia sekä lausumalla työaikalain muutoksen puolesta yhdessä Kuntatyönantajien sekä yhtä järjestöä lukuun ottamatta muiden henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen kanssa.

Uusi työaikalaki tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Usean vuoden valmistelutyöstä huolimatta lakiin jäi virhe, joka vaikuttaa merkittävästi pelastustoimen työaikaan. Virhe sisältyy uuden työaikalain 34. pykälän viidenteen momenttiin, jonka mukaan työmarkkinaosapuolet – eli työntekijöiden ja työnantajan sopijajärjestöt – voivat sopia vuorokautisen työajan pituudesta, mutta eivät viikoittaisesta työajasta. SPALin jäsenistön tahtotilan mukaisesti SPAL edellyttää, että työaikalain kyseinen momentti palautetaan vastaamaan edeltävää lakia.