Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt työaikalain muutoksen valmistelun. Valmistelutyön jälkeen hallitus antaa eduskunnalle esityksen lakimuutoksesta. Lakimuutos voi toteutua mahdollisesti jo tämän vuoden aikana.

Lakihankkeessa arvioidaan, missä määrin työehtosopimuksella on voitava sopia säännöllisestä työajasta nykyistä laajemmin.

Pelastusalan toimijat ovat esittäneet työaikalain muuttamista niin, että työmarkkinaosapuolet – eli työntekijöiden ja työnantajan sopijajärjestöt – voivat työehtosopimusneuvotteluissa sopia poikkeamisen yli 40 tunnin säännöllisestä viikkotyöajasta.

Työaikalain muutos pelastusalan esittämällä tavalla takaa sen, että henkilöstö ja työnantajat pystyvät parhaista mahdollisista lähtökohdista neuvottelemaan vuorokausityöstä niin valtakunnan tasolla kuin paikallisestikin, todetaan Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALista.

Eduskunta hyväksyi uuden työaikalain vuoden 2019 alussa. Valmistelutyöstä huolimatta lakiin jäi sisältövirhe 34. pykälän viidenteen momenttiin.

– Lakitekstin ja lain perustelujen välillä on ristiriita. Lain perusteluissa todetaan, että lakia ei ole ollut tarkoitus muuttaa tältä osin, vaan edelleen työmarkkinaosapuolet voisivat sopia poikkeuksellisesta säännöllisestä työajasta sekä vuorokautisen että viikoittaisen työajan osalta, edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola SPALista toteaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön nyt käynnistämän lainvalmistelun ensimmäisessä vaiheessa hanke on valtiovarainministeriön yhteydessä toimivan kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunnan käsittelyssä.

Lainsäädäntöprosessissa perusvalmistelun jälkeen seuraa lausuntomenettely, jatkovalmistelu sekä valtioneuvoston yleisistunnon päätös hallituksen esityksen antamisesta eduskunnalle. Eduskunnassa lakiehdotukset käsitellään kahdessa käsittelyssä. Eduskunnan hyväksymät lait vahvistaa tasavallan presidentti.

Lue aiheesta lisää: