Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Monella saattaa olla mielessä vuorotteluvapaalle jääminen, sillä hallitusohjelman kirjauksen mukaan vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan 1.8.2024. Työttömyyskassa Aariassa laadimme SPALin jäsenille ohjeet vuorotteluvapaalle jäämisen ja korvausten ehdoista.

Vuorotteluvapaa on työntekijän ja työnantajan välinen järjestely työssä jaksamisen tukemiseksi. Vuorotteluvapaan voi käyttää haluamallaan tavalla. Vapaan aikana voi halutessaan tehdä myös töitä tai harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa.

Vuorottelukorvaukseen ei kuitenkaan ole oikeutta ajalta, jolta saat omalta työnantajaltasi palkkaa tai olet yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä muun työnantajan palveluksessa. Lisäksi muun muassa useat eläkkeet, sairaus- tai osasairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha sekä kuntoutusraha estävät vuorottelukorvauksen maksamisen.

Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaata vastaavaksi ajaksi TE-toimistoon ilmoittautuneen työttömän työnhakijan. Työttömälle vapaan sijaisuus tarjoaa mahdollisuuden työllistymiseen. Työnantaja taas voi saada uutta osaamista työyhteisöön.

Vapaan kesto on yhdenjaksoisesti 100–180 kalenteripäivää, ja sen siirtämisestä tai pidentämisestä on sovittava etukäteen.

Kuka voi saada vuorottelukorvausta?

Vuorotteluvapaalle jääminen ja vuorottelukorvauksen saaminen edellyttävät, että:

  • työaikasi on ollut vähintään 75 % kokoaikaisen työntekijän työajasta,
  • työsuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista, ja tähän ajanjaksoon voi sisältyä enintään 30 päivää palkattomia poissaoloja.
  • sinulla on ennen vapaan alkamista vähintään 20 vuotta työhistoriaa.

Jos olet aiemmin ollut vuorotteluvapaalla ja saanut vuorottelukorvausta, sinulla täytyy olla vähintään viisi vuotta työhistoriaa edellisen vuorotteluvapaan jälkeen, ennen kuin voit jäädä uudelleen vuorotteluvapaalle.

Työhistoriaan voidaan huomioida työhön rinnastettavana aikana muun muassa äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet sekä varusmiesaika. Työhistoriasta enintään neljännes voi olla rinnastettavaa aikaa.

Vuorotteluvapaalle jäävälle on asetettu yläikäraja. Vuorotteluvapaa on aloitettava vähintään kolme vuotta ennen työntekijän eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan täyttymistä. Yläikäraja ei kuitenkaan koske ennen vuotta 1957 syntyneitä.

Vuorottelukorvauksen suuruus

Vuorottelukorvauksen täysi määrä on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, jota saisit työttömänä ollessasi. Korvauksen suuruus lasketaan vakiintuneista palkkatuloistasi vapaata edeltäneeltä 52 viikon ajalta. Saamme palkkatietosi yleensä suoraan tulorekisteristä.

Vuorottelukorvausta maksetaan arkipäiviltä. Se on veronalaista tuloa, ja sitä maksetaan jälkikäteen kalenterikuukausi kerrallaan. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön verkkosivuilta löytyy vuorottelukorvaustaulukko, jossa näkyy vuorottelukorvauksen suuruus eri kuukausipalkoilla.

Voit arvioida vuorottelukorvauksesi suuruutta myös Aarian verkkosivuilta löytyvällä päivärahalaskurilla. Muut sosiaalietuudet tai työskentely vuorotteluvapaan aikana voivat vaikuttaa korvauksen määrään.

Toimi näin ennen vuorotteluvapaatasi

Sovi vuorotteluvapaasta työnantajasi kanssa ja allekirjoita vuorottelusopimus. Voit tarvittaessa pyytää työttömyyskassaa laskemaan työhistoriasi ennen kuin teet vuorottelusopimuksen. Toimita sopimus TE-toimistoon hyvissä ajoin ennen vapaasi alkamista. TE-toimisto tutkii osan vuorotteluvapaalle jäämisen edellytyksistä.

Täytä vuorottelukorvaushakemus ja lähetä se työttömyyskassaan, kun vuorotteluvapaasi on alkamassa. Mikäli et kuulu työttömyyskassaan tai olet ollut työttömyyskassan jäsenenä alle 26 viikkoa, hae vuorottelukorvausta Kelasta.

Vuorottelukorvausta haetaan yhdellä hakemuksella koko vapaan ajalle. Toimita hakemus viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vapaan aloittamisesta, jotta se ei myöhästy. Löydät hakemuslomakkeen ja listan tarvittavista liitteistä Aarian verkkosivuilta www.aariakassa.fi. Voit lähettää hakemuksen liitteineen joko sähköisen eAsioinnin kautta tai postitse. Työttömyyskassa tarvitsee myös TE-toimiston lausunnon, jonka se saa sähköisesti TE-toimistolta.

Jos tilanteessasi tapahtuu muutoksia vuorotteluvapaan aikana, ilmoita niistä viipymättä työttömyyskassalle.

Työttömyyskassa Aaria seuraa lain valmistelua ja tiedottaa asiasta yksityiskohtaisemmin, kun lain valmistelu etenee.

Vinkit vuorotteluvapaan hakemiseen antoi viestintäasiantuntija Elina Viinikka Työttömyyskassa Aariasta .