Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hätäkeskuslaitos on saamassa uuden johtajan. Tätä kirjoittaessani johtajan nimeä ei ole vielä julkistettu, joten ilma on täynnä odotusta ja laadukkaan hakijajoukon tuomaa luottamusta.

Uuteen johtajaan kohdistuu monenlaisia odotuksia ja toiveita. Väistyvä johtaja on onnistunut luomaan operatiiviselle työskentelylle hyvät edellytykset haastavassa toimintaympäristössä. Kun tuntee hätäkeskuspäivystäjien tunnollisuuden ja korkean työmoraalin, tietää että montuissa on myös eletty raskaita aikoja.

Mitään ihmetekoja hätäkeskusten henkilöstö ei odota. Tietysti resursseihin kohdistuvat odotukset nousevat esille, kuten myös työaikajärjestelyt ja työn tekemisen välineet. Näihin tarvittava rahan hankkiminen on johtajan vastuulla, mutta rajoitteet hänenkin vaikutusmahdollisuuksilla on.

Nykyään henkilöstö ymmärretään voimavaraksi, ei pelkästään kulueräksi. Henkilöstö voi toimia organisaatiolle lähes loppumattomana asiantuntijaresurssina. Hyvin johdettuna ja sopivasti sparrattuna henkilöstö on mahdollista innostaa monenlaiseen ideointiin ja toiminnan kehittämiseen. Toki tämä vaatii osaavaa organisointia sekä myös johtajan jalkautumista ja itsensä likoon laittamista, mutta vauhtiin päästyään saavutettavat hyödyt voivat olla arvaamattoman suuria.

Henkilöstö odottaa johtajan kuuntelevan, ei vain kuulevan. Hyvä johtaja nousee pois pöytänsä takaa ja hankkiutuu vuorovaikutustilanteisiin.

Jos ja kun henkilöstön toiveet joskus ovat ristiriitaisia tai jopa mahdottomia, senkin johtaja uskaltaa sanoa ääneen.

Pahinta on tietämättömyys asioiden etenemisestä ja tunne siitä, että operatiivisessa työssä hankittu kokemus ja asiantuntijuus sivuutetaan ilman kommentteja. Silloin vahvalle työnsä osaajalle tulee tunne, ettei hänen osaamistaan arvosteta.

Ottamalla henkilöstön mukaan työpaikan kehittämiseen kannustamalla ja innostamalla, saadaan työyhteisö tehokkaimmin puhaltamaan yhteen hiileen. Osallistaminen on taatusti työlästä, mutta varmasti myös sen arvoista.

Vielä yksi toive, eikä mitenkään vähäinen – Johtajan halutaan olevan Omiensa puolella.

Jari Koivuluoma

Kirjoittaja on työmarkkinalakimies Palomiesliitossa. Suomen Hätäkeskusammattilaisten liitto HAL ry on Palomiesliiton jäsenyhdistys.