Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Työvuorosuunnittelu on avainasemassa hätäkeskusten henkilöstön jaksamisen kannalta. Tuoko tuleva 112Numeron-työvuorosuunnitteluohjelma toivotut joustot työvuoroihin? Monet meistä toivovat sitä.

Työvuorosuunnittelu on työhyvinvoinnin kulmakivi. Nykyisessä resurssipulassa listan suunnitteleminen on muutamissa hätäkeskuksissa hankalaa. Runkokiertoja joudutaan rikkomaan eikä toiveita voi ottaa huomioon. ERICA-hätäkeskustietojärjestelmän avulla olemme verkottuneet yhdeksi, resurssien käytöltä joustavammaksi valtakunnalliseksi hätäkeskukseksi. Virtuaalisessa keskuksessa työntekijä voidaan siirtää yhden hätäkeskuksen salivahvuudesta toiseen muutamalla hiiren klikkauksella. Hyvä salivahvuus voi keikahtaa hetkessä heikoksi.

Hätäkeskuslaitoksen työvuorosuunnittelun kehittäminen yksilöllisemmäksi ja joustavammaksi on teknisten ongelmien jälkeen viimein etenemässä kohti konkreettisia toimia. Päivystyssaleissa uutta ohjelmaa odotetaan ristiriitaisin tuntein. Tietoa on tullut vähän kerrallaan ja paljon on vielä epäselvää.

Henkilökunnalla on iloisesti sekaisin, mitä tarkoitetaan työvuorosuunnittelun uudistuksen yhteydessä viljellyillä sanoilla, kuten henkilökohtainen raja-arvo, työvuororakenne ja painotukset, jakso-optimointi, vahvat toiveet ja heikot toiveet. Kesälomien jälkeen pääsemme työvuorolistoja tekevän hallintosihteerin juttusille ja kaikki termit avataan jokaiselle henkilökohtaisesti, sopivien työvuorojen rakennuspalikoiksi.

112Numeron on työvuorosuunnittelun apuväline, jolla työnantaja optimoi salivahvuuksia. Tekoälyn avulla saadaan helpommin ja nopeammin sopiva määrä virkamiehiä oikeaan aikaan päivystyspöytien ääreen. Samalla voidaan huomioida päivystäjien henkilökohtaiset toiveet työvuoroista. Kuulostaako tämä jo liian hyvältä? Kaikkea ei voi tietenkään saada ja saadaksesi jotain mieleistä, joudut todennäköisesti joustamaan toisessa asiassa – kompromisseja tarvitaan.

Miten 112Numeron taipuu työntekijöiden tarpeisiin? Työnantaja on kutsunut henkilöstön edustajat mukaan työpajoihin ohjelmiston suunnitteluvaiheessa. Luottamusmiehet ovat keränneet salihenkilöstöltä toiveita ja mielipiteitä ohjelmasta. Toivomme, että ne otetaan huomioon. Meidän hyvinvoinnistammehan tässä on kyse.

Monelle päivystäjälle 112Numeron on viimeinen etappi päätöksenteossa, jossa selviää jääkö hän Hätäkeskuslaitoksen palvelukseen. Onhan meillä häken monttutontuilla elämää työpaikan ulkopuolellakin. Siitä olisi mukavampaa nauttia levänneenä eikä vain vaeltaa umpiväsyneenä keskuksesta ja työpäivästä toiseen.

Päivystyssaleissa on eletty raskaita vuosia odotellen ERICAn käyttöönottoa. Nyt kaikissa keskuksissa on työskennelty reilu vuosi uudella järjestelmällä. Uuden keskellä on pitänyt sisäistää jatkuvasti uusia ja muuttuvia ohjeita. Maailma on muuttunut ympärillämme, hätätilanteet eivät.

Toivomme, että 112Numeron, alustavien kokeilujen mukaisesti, tulee tukemaan meitä työssä ja jaksamisessa. Pääsemme kankeasta mallista notkeaan työvuorosuunnitteluun ja energisempään vapaa-aikaan.

Blogin kirjoittaja Kaarina Salomaa työskentelee hätäkeskuspäivystäjänä ja toimii luottamusmiehenä Kuopion hätäkeskuksessa. Hän on myös Suomen Hätäkeskusammattilaisten liitto HAL ry:n puheenjohtaja. HAL on Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin jäsenyhdistys.