Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Petteri Orpon hallituksen ehdottamat työelämän lakimuutokset herättävät suurta huolta pelastusalan ammattilaisissa ja heitä edustavassa SPALissa. Toteutuessaan radikaalit toimenpiteet tulisivat muuttamaan suomalaista työelämää ja sopimisen kulttuuria pysyvästi.

Työelämämuutosten tulisi aina edistää työelämän laatua, työllisyyttä ja yhteiskunnan taloudellista vakautta sekä samalla turvata työntekijöiden oikeudet ja hyvinvointi. Uudistusten on oltava perusteltuja ja niiden vaikutusten arviointi kattavaa.

Hallituksen suunnitelmilla on vaikutuksia henkilöstöpulasta ja julkisen rahoituksen puutteesta kärsivään pelastusalaan. Uhkana on, että pelastusalan ammattilaisten saatavuus heikentyy entisestään ja kriittisten sisäisen turvallisuuden palveluiden laatu rapautuu.

Lakiin kirjattuna vientivetoinen palkkamalli pudottaisi julkisten alojen työntekijöiden palkat pysyvään palkkakuoppaan. Pelastusalojen työn tärkeyttä ja sen merkitystä yhteiskunnalle ja kansalaisille tuskin kukaan kuitenkaan kiistää. On tärkeää tunnistaa, että julkisen ja yksityisen sektorin työn luonne on erilainen. Julkisella sektorilla työn tuottavuutta ja arvoa ei voida suoraan verrata vientisektorin tuottavuuteen.

Erityisen ongelmallisia ovat myös esitykset aikuiskoulutustuen poistamisesta ja määräaikaisuuden perusteiden muuttamisesta. Määräaikaisuudet ovat pelastustoimessa ja ensihoidossa jo nyt valitettavan yleisiä. Työsuhteiden ketjutus ja pätkätyö heikentää työntekijän taloutta sekä lisää syrjintää ja epävarmuutta työelämässä.

Palomiehen työura päättyy valitettavan usein ja liian varhain työkyvyttömyyteen fyysisesti raskaan työn seurauksena. Aikuiskoulutustuki on ollut merkittävä taloudellinen helpottaja ja kannustin työuran jatkamiseksi sekä siten myös yksi keino alentaa työkyvyttömyyseläkekuluja.

Työelämäneuvottelut ovat olennainen osa modernia työmarkkinajärjestelmää. Positiiviset vaikutukset ulottuvat yksittäisten työntekijöiden, julkishallinnon ja yritysten hyvinvoinnista laajempaan yhteiskunnalliseen vakauteen ja taloudellisen kehityksen tukemiseen. Ensisijaisesti kestävä julkinen talous sekä yritysten ja yhteiskunnan hyvinvointi on seurausta hyvästä työelämästä ja yhdessä sopimisen kulttuurista, jota ei kannata rikkoa.

Turvallisuuden tekijät -blogin kirjoittaja Pasi Jaakkola toimii edunvalvontajohtajana Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALissa.

Petteri Orpon hallitusohjelma sisältää useita työntekijän oikeuksia ja toimeentuloa heikentäviä esityksiä. SPAL tyrmää hallituksen kaavailemat esitykset, joilla heikennetään työntekijöiden asemaa ja oikeuksia. Tutustu SPALin koostamiin työelämäheikennyksiin ja niiden vaikutuksiin.