Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry:n liittokokous pidettiin marraskuun loppupuolella Kuopiossa. Liittokokous järjestettiin ensimmäistä kertaa SPALin historiassa etäkokouksena. Kokouksessa olivat läsnä jäsenyhdistysten valtakirjan haltijat sekä liittohallituksen puheenjohtajaehdokkaat.

Liittokokouksessa valittiin liittohallitus ja sille puheenjohtajisto, vahvistettiin strategia ja toimintasuunnitelma vuosille 2021–2022 sekä hyväksyttiin liittokokouksen julkilausuma.

SPALin liittokokous vaatii julkilausumassa, että työaikalain 34 pykälän 5. momentti tulee palauttaa ennalleen. Kyseisen lainkohdan mukaan valtakunnalliset TES-osapuolet voivat sopia säännöllisestä vuorokautisesta työajasta toisin, mutta uudet määräykset eivät mahdollista poikkeamista yli 40 tunnin säännöllisestä viikkotyöajasta.

Pelastustoimessa ja ensihoidossa tämä tarkoittaa sitä, ettei toimialalla vakiintuneesta työaikajärjestelmästä voi sopia teknisten virka- ja työehtosopimuksessa. Lisäksi aluehallintovirasto muutti käytäntöänsä myöntää yli 40 tunnin viikkotyöaikaan poikkeuslupia.

Lainsäädäntöprosessi on ollut vähintään erikoinen. Kenelläkään ei tunnu olevan tiedossa, miksi kyseistä lainkohtaa on muutettu. Vähintään yhtä erikoista on se, ettei hallituksen esityksessä ole perusteltu pykälän muutosta sanallakaan.

SPAL on voimakkaasti vaikuttanut työaikalain muuttamiseksi. Olemme tavanneet työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehiä sekä lausuneet työaikalain muutoksen puolesta yhdessä KT:n, pelastusjohtajien ja muiden Teknisten sopimuksen osapuolten kanssa.

Selkeä enemmistö kannattaa tai näyttää vihreää valoa lain korjaamisen puolesta. Yllättäen kaikista voimakkaammin asiaa vastustaa JAU ja erityisesti JHL. He jäivät pois KT:n ja Teknisten sopimuksen ryhmän kannanotosta.

En tiedä miksi JHL vastustaa näin voimakkaasti työaikalain muutosta. Mikäli kyse on palkkaneuvotteluista, niin se tapahtuu ehdottomasti väärässä pöydässä. Toivottavasti JHL:n eriävä näkemys ei johda siihen, että vuorokausirytmitykseen perustuvasta työaikajärjestelmästä luovutaan pelastustoimessa.

Luotan vakaasti siihen, että lainsäätäjän ja virkakunnan päätöksenteossa painavat toimialan enemmistön argumentit ja lainsäätäjä korjaa työaikalain epäkohdan. Mikäli lain epäkohta jäisi jostain käsittämättömästä syystä voimaan, kannattaa syyllisiä hakea muualta kuin SPALista.

SPALin jäsenistön tahtotilan mukaisesti edellytämme, että työaikalain 34 pykälän 5. momentti palautetaan ennalleen.

Blogin kirjoittaja Kim Nikula työskentelee Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALissa järjestön johtajana.