Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tammikuun vaaleissa aluevaltuustoihin valittiin useita pelastusmyönteisiä päättäjiä ja SPALin jäseniä. He ovat sitoutuneet ylläpitämään pelastustoimen lakisääteisiä tehtäviä, kuromaan umpeen pelastustoimen 60–80 miljoonan euron rahoitusvajeen ja edistämään toimialan veto- ja pitovoimatekijöitä.

Parhaimmat onnittelut aluevaltuutetuille ja menestystä haastavassa tehtävässä!

Hyvinvointialueita rakennetaan täydellä höyryllä. Tässä työssä on syytä hyödyntää pelastustoimen kokemuksia alueuudistuksesta. Erityisesti tietojohtamiseen ja yhteensopiviin tilasto-, asiakaspalvelu-, henkilöstö- ja hallinto-ohjelmiin on tarve panostaa — mieluusti niin, että ohjelmat kommunikoivat yli aluerajojen.

Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön — palomiesten — määrä on vähentynyt yli kahdella tuhannella työntekijällä 2000-luvulla. Osittain vähentymistä selittää vuoden 2004 alueuudistus ja nimikkeiden yhteensovittaminen, mutta keskimäärin palomiesten määrää on pienentynyt yli sadalla vuosittain.

Samaan aikaan pelastuslaitosten palkkakustannukset ovat nousseet 172 miljoonasta eurosta 253 miljoonaan euroon. Kansalaista kohden pelastustoimen kustannus on noussut 69 eurosta 92 euroon.

Kun palomiesten määrä on merkittävästi vähentynyt, on pelastuslaitosten muun henkilöstön määrä lisääntynyt.

Pelastustoimessa on otettava käyttöön valtakunnallinen palomiesmitoitus, esimerkiksi yksi palomies tuhatta asukasta kohden. Tällä kaavalla palomiehiä pitäisi olla noin 5 500. Määrä vastaa nykyistä henkilöstömäärää lisättynä sillä 2 000 vakanssilla, jotka vuosien varrella on leikattu vahvuudesta pois.

Päättäjien on mahdotonta tehdä kestäviä päätöksiä, jos heillä ei ole luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa pelastustoimen taloudesta ja henkilöstöstä. Yhtä mahdotonta on johtaa strategisesti pelastustoimea, jos johdolla ja henkilöstön edustajilla ei ole käytettävissä valtakunnallisesti vertailukelpoisia henkilöstö- ja tilinpäätöstietoja.

Hyvinvointialueuudistus tarjoaa pelastustoimelle erinomaisen tilaisuuden panostaa tietojohtamiseen, valtakunnallisiin ohjelmistoihin sekä toteuttaa tarpeellinen digiloikka. Toivottavasti päättäjät pitävät asiaa yhtä tärkeänä kuin pelastustoimen edustajat.

Blogin kirjoittaja on järjestön johtaja Kim Nikula Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALista.