Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hallitusneuvotteluissa päätettiin jälleen kerran aloittaa sote- ja maakuntavalmistelut.

Itsehallinnollisia maakuntia olisi tulevassa mallissa 18. Lisäksi vuoden 2019 loppuun mennessä selvitetään Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin erillisratkaisu yhteistyössä kaupunkien kanssa.

Maakuntien rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen. Hallitus käynnistää myös maakuntaveron valmistelut parlamentaarisessa komiteassa. Hallitusohjelmaan on kirjattu, etteivät verorakenteen muutokset saa voimaan astuessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä.

Tässä vaiheessa ei liene enää tarkoituksenmukaista arvioida, onko tuleva maakuntamalli tarpeellinen vai ei. Tämän ovat poliitikot hallitusneuvotteluissa päättäneet ja kirjanneet hallitusohjelmaan, joten sote- ja maakuntaa ryhdyttäneen valmistelemaan vielä kerran.

Hankkeen valmisteluiden etenemisestä ei tässä vaiheessa ole tarkempaa tietoa. Oletettavaa on, että ensin odotetaan Uudenmaan erillisratkaisun tuloksia, sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön lainsäädäntöpaketin linjauksia. Sen jälkeen päästäneen valmistelemaan pelastustoimen lainsäädäntöpakettia.

Lainsäädäntöprosessin valmisteluihin kuluu sen verran paljon aikaa, ettei pelastustoimi voi jäädä laakereilleen odottamaan sote- ja maakunnan valmistumista. Kehitettävien toimenpiteiden listalla on monta asiaa jonossa — myös sellaisia asioita, jotka ovat riippumattomia isäntämallista.

Pelastustoimen lisäresurssien turvaaminen, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen, koulutusuudistus ja tutkimusresurssien varmistaminen sekä tilanne- ja johtokeskusten rakentaminen voisivat olla asioita, joita toimiala voisi yhteisesti viedä eteenpäin.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluprosessin yhteydessä pelastusviranomaistoiminnalle on löydettävä toimintakelpoinen toimintaympäristö ja organisaatiorakenteet, joissa suoriudumme lakisääteisistä tehtävistä vähintäänkin yhtä hyvin kuin aiemmin.

Valmistelutyöhön tulee resursoida riittävästi henkilötyövuosia ja tulevan maakunnan rahoitusmallin tulee ylläpitää vähintään nykyisen tasoista palvelutoimintaa. Meillä ei ole varaa pudottaa pelastustoimen vahvuuksia tai yksiköiden määrää ilman, että se vaurioittaisi kansalaisten turvallisuuden tunnetta.

Ja ehkäpä viime kerrasta viisastuneina — odotetaanko että lait saadaan ensin valmiiksi?

Kim Nikula
järjestön johtaja