Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisen lakipaketti ”Sote100” on parhaillaan käsiteltävänä eduskunnassa. Jos tavoitteena on käynnistää hyvinvointialueet vuoden 2023 alussa, pitäisi eduskunnan hyväksyä lakipaketti ennen kesälomaa.

Sote-uudistuksen tavoitteena on muun muassa turvata yhdenmukaiset palvelut, hillitä kustannusnousua, parantaa palvelujen saatavuutta, turvata työvoiman saanti ja edistää turvallisuutta. Tavoitteet ovat sinällään kannatettavia, vaikka epärealistisia.

Pelastustoimessa rakenteellinen muutos on lähes olematonta. Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitokset yhdistyvät, ja Pietarsaari siirtynee Pohjanmaalle. Uudenmaan erillisratkaisun myötä alueiden määrä säilyy melkein nykyisellään.

Kustannusten hillitseminen ehdotetulla aluejaolla on utopistinen tavoite. Pelastustoimessa on noin 81 miljoonan euron rahoitusvaje, joka muodostuu muun muassa palvelutason puutteiden korjaamisesta ja varallaolomuutoksista.

Uudistuksen muutoskustannukset ovat noin 749 miljoonaa euroa vuodessa. Pelastustoimen rahoitusvaje paikattaisiin seuraavan kymmenen vuoden ajaksi, jos muutoskustannuksista reilu kymmenisen prosenttia investoitaisiin pelastustoimeen.

Pelastustoimessa on krooninen työvoimapula. SPALin saamien tietojen mukaan lähes jokaisella pelastuslaitoksella on rekrytointihaasteita. Muutamalla alueella on todettu hätätila, koska virkoihin ei ole hakijoita, eikä kesälomasijaisia ole tarjolla. Sisäministeriön suorituskykyhankkeen arvion mukaan pelastustoimeen tarvitaan 750 uutta työntekijää nykyisten lisäksi, jotta palvelutaso kyetään varmistamaan tulevaisuudessa.

Hyvinvointialueet eivät korjaa työvoimapulaa, mutta paremmat palkat, henkilöstön toivoma työaika ja parempi henkilöstö- ja turvallisuusjohtaminen voivat auttaa tilanteessa.

Pelastustoimi ei tarvitse sote-uudistusta, koska ehdotettu hallintomalli ei tuo kustannussäästöjä, eikä yhdenmukaista pelastustoimen prosesseja. Parempi vaihtoehto olisi ollut viiden alueen malli — yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden eli erva-alueiden mukaisesti — tai pelastustoimen valtiollistaminen.

Kun uudistuksen tavoitteet eivät ole toteutumassa, tulee pelastustoimessa resursseja ohjata henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Tämä tuottaa paremman lopputuloksen kuin ehdotettu hyvinvointialuemalli.

Blogin kirjoittaja Kim Nikula työskentelee Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALissa järjestön johtajana.