Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vieraillessani FinnSec-messuilla vastasin Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kyselyyn Digitalisaatio – uhka vai mahdollisuus? Mielenkiintoinen kysely sai pohtimaan, mitä kehittymisen tai haasteiden paikkoja digitalisaatio tarjoaa pelastustoimelle.

Pelastajan näkökulmasta digitalisaatio mahdollistaa ainakin paremmat työvälineet, valon nopean informaation ja kuvan dronen välityksellä pelastustehtävää helpottamaan. Korkean riskin tehtävissä tiedustelua voi suorittaa pelastajan sijasta robotti. Näissä kaikissa tapauksissa uusi teknologia tehostaa työturvallisuutta ja riskien hallintaa.

Uuden teknologian vaikuttavuus on pelastuksen taktiikoiden ja tekniikoiden suunnittelussa ja toteuttamisessa kiistaton, mutta se tuo mukanaan myös uudenlaisia turvallisuusriskejä.

Li-ion akut ajoneuvoissa ja kiinteistöissä ovat osoittautuneet räjähdysherkiksi. Tuotantotilat, joissa pelkästään robotit tekevät työtä vuorokauden ympäri ilman ihmisen läsnäoloa, voivat olla saavuttamattomia pelastustehtävää suorittavalle.

Myös rakentamisen trendeihin liittyy saavutettavuusriskejä. Korkeat rakennukset ja maanalaistet laajat tilat tuovat oman haasteensa. Pelastustoimen tulisikin olla jo varhaisessa vaiheessa mukana kaupunkien maankäytön ja infran suunnittelussa ennakoimassa ja tunnistamassa turvallisuusriskejä. Jälkikäteen riskin paikkoja on vaikeaa tai jopa mahdotonta korjata.

Onko digitalisaatio uhka vai mahdollisuus pelastustoimelle?

Suomi tunnetaan turvallisena maana ja pelastustoimella on oma roolinsa turvallisen toimintaympäristön luomisessa. Esimerkiksi merkittävän investoinnin, kuten teollisuuslaitoksen, saanti paikkakunnalle vaatii turvallisen toimintaympäristön. Suunnittelun vaikutukset paikallisen pelastustoimen resurssointiin osana turvallisen toimintaympäristön luomista on siten elinkeinoelämälle ja kansalaisille merkittävä.

Uusi teknologia jalkautuu kansalaisten arkeen ja yhteiskuntaan vauhdilla ja mitä erilaisimmissa muodoissa. Väistämättä digitalisaatio vaikuttaa myös resurssien määrään ja siihen, millaista osaamista tarvitsemme jatkossa.

Työn sisältö muuttuu, mutta antaako nykyinen alan koulutus meille riittävästi työkaluja digitalisaatiomuutokseen? Tunnistammeko moniammatillisen yhteistyön välttämättömyyden pelastustoimessa? Jalkautuuko tutkimustieto ja kentällä saadut kokemukset riittävällä nopeudella toimintaan?

Osaan kysymyksistä löytyy vastaus, mutta jäljelle jää myös kysymysmerkkejä. Digitalisaatio – uhka vai mahdollisuus? Ehdottomasti mahdollisuus, sillä digitalisaatio tarjoaa lukemattomia uudistumisen paikkoja pelastusalalle ja pitää sen vetovoimaisena tulevaisuuden tekijöille.

Ilkka Mustakangas

Blogin kirjoittaja on Suomen Palomiesliiton hallituksen puheenjohtaja.

Kuva: Istock.com / NicoElNino