Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Työpaikoille on luotu toimivat järjestelmät sekä työsuojelullisten että työehtoihin liittyvien huolien käsittelyyn. Yksittäiselle työntekijälle ei välttämättä ole itsestään selvää se, keneen ottaa yhteyttä.

Luottamusmies on palvelutehtävässä liiton jäseniä varten. Jäsenten yhteydenotot liittyvät usein palvelussuhteisiin, mutta vieläkin useammin pelastuslaitoksessamme sovellettaviin ohjeisiin ja niiden tulkintoihin.

Yhä enemmän luottamusmiestä työllistävät työkykyyn ja sen alenemiseen liittyvät kysymykset. Monesti työntekijällä on suuri kynnys ottaa yhteyttä asiassa, joka koskee omaa työkykyä. Näitä asioita ei aina haluta jakaa ulkopuolisille. Luulen sen johtuvan jonkinlaisesta riittämättömyyden tunteesta, pelostakin.

Palomiehet on aina koettu vahvoiksi, läpi tulen ja tuiskun taisteleviksi auttajiksi. Kun julkinen kuva on tällainen, avun pyytäminen itselle saattaa olla vaikeaa. Mitä aikaisemmin uskaltaa pyytää apua työkykyongelmaan, sen helpompi on yhdessä miettiä mahdollisuuksia työssä jatkamisen suhteen. Sekin voi olla jo helpottavaa, että saa avata mieltään ja pyöritellä tulevaisuuden vaihtoehtoja.

”Palomiehet on aina koettu vahvoiksi, läpi tulen ja tuiskun taisteleviksi auttajiksi. Kun julkinen kuva on tällainen, avun pyytäminen itselle saattaa olla vaikeaa.”

Olen toiminut lähes päätoimisena pääluottamusmiehenä yli kahdeksan vuoden ajan Espoon kaupungilla ja nyt vajaan vuoden Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella (LUVN). Käytän luottamustehtävään neljä toimistopäivää viikossa ja yhden 24 tunnin työvuoron kolmen viikon välein. LUVN:n pääluottamusmiehet työskentelevät omassa siivessään Espoon keskuksessa. Tämä järjestely auttaa toimimaan tiiviimmin yhteistyössä muiden järjestöjen edunvalvojien kanssa.

Muiden järjestöjen kollegat ovat auttaneet, kun olen apua tarvinnut. Olen kokenut suureksi eduksi sen, että voin vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia muiden pääluottamusmiesten kanssa. Ei tarvitse astua ”samoihin kuoppiin”, vaan ne voi väistää yhteisen tiedon ansiosta. Tässäkin tapauksessa voi todeta, että yhdessä olemme vahvempia, vaikka samoista jäsenistä kilpailemmekin.

Luottamusmiehellä ja työnantajalla on yhteinen tavoite: tehdä työpaikastamme mahdollisimman tehokas ja viihtyisä. Kun uudistuksia suunnitellaan, on tärkeää ottaa henkilöstö mukaan suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa. Näin voidaan vaikuttaa henkilöstön sitoutumiseen ja siihen, että henkilöstö ymmärtää muutosten syyt ja tarpeet. Yhteistyö auttaa myös työnantajaa ymmärtämään entistä paremmin muutosten vaikutukset, kun esityksistä tulee välitön palaute heiltä, joita muutos koskee.

”Luottamusmiehellä ja työnantajalla on yhteinen tavoite: tehdä työpaikastamme mahdollisimman tehokas ja viihtyisä.”

Haastavimmiksi olen kokenut kentän ja työnantajien näkemysten yhteen saattamisen. Vaikka mitä sovittaisiin, se ei aina kaikkia miellytä. Kun takana on yhteisesti tehty päätös, sen mukaan on luottamusmiehen edettävä. Näissä asioissa minulla on onneksi tukenani liittomme jäsenyhdistysten loistava luottamusmiesverkosto.

Vaativiksi olen myös kokenut asiat, jotka liittyvät ihmisten välisiin suhteisiin. Nämä asiat ovat usein työsuojelullisia, joten ohjaan yhteydenotot työsuojelun ammattilaisille. Toki olen tapausten selvittelyssä mukana jäsenen tukena ja pyrin tuomaan esiin näkemykseni hyvästä työyhteisötoiminnasta.

Häirinnän ja syrjinnän kysymyksissä kannattaa hyödyntää työsuojelua ja palvelussuhdeasioissa luottamusmiestä. Käytännössä luottamusmieskään ei kieltäydy työsuojeluasioiden kuuntelusta, vaikka ne eivät hänen osaamisalueelleen kuulukaan.

Työnantajaa kiitän aktiivisesta yhteydenpidosta tulevia yhteisiä haasteita silmällä pitäen. Toivon aktiivisuutta myös jatkossa. En voi liikaa korostaa sitä, miten tärkeää on ottaa henkilöstön edustajat mukaan alusta asti, kun suunnitellaan henkilöstöön vaikuttavia palvelussuhdemuutoksia.

Työnantajalta odotan myös pelastushenkilöstön erityisosaamisen huomioimista. Pelastajan tutkinnon tuomat tehtävät sisältyvät pelastushenkilöstön perustehtävään, mutta lisäkoulutusta vaativat erityistehtävät edellyttävät palkkauksessa työehtosopimuksen mukaisen tehtävälisän käyttöä, joka on osa tehtäväkohtaista palkkaa. Näistä tehtävistä muutamia mainitakseni: nostolavan kuljettajat, venemiehet, laivurit, konemiehet, sukeltajat, FireFit-testaajat sekä työnantajan nimeämät pääkouluttajat. Meillä LUVN:lla on myös aloitettu keskustelu eri nimikkeiden tasopalkoista, joissa tehtävälisät määrittäisivät nimikkeen palkkatasot.

Meillä on loistava työyhteisö, pidetään siitä yhdessä huolta. Työnantaja ostaa työpanosta, ja me työntekijät myymme hyvää sellaista.

Blogin kirjoittaja, palomies Petri Torkkel toimii pelastushenkilöstön pääluottamusmiehenä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella.