Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vaativassa työelämässä omasta hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtimisen merkitys on korostunut. Erityisen tärkeää se on pelastusalalla, jossa erilaisia työnkuvia yhdistää vastuullisuus, ennakoimattomuus ja poikkeuksellisen kuormittavat työolosuhteet.

Hyvinvointia ja työkykyä voidaan ajatella vaakana, jonka toisessa astiassa ovat kaikki jaksamista haastavat ja toisessa sitä lisäävät tekijät. Jokainen yksittäinen kuormitustekijä painaa hyvinvointia alaspäin, ja tasapainon säilyttämiseksi vastapainona pitää olla riittävästi kehon ja mielen elpymistä edistäviä asioita. Työkyky ja jaksaminen säilyvät pitkäkestoisesti riittävän hyvinä, kun työn ja muun elämän vaatimukset ovat pääsääntöisesti tasapainossa omien käytettävissä olevien voimavarojen ja palautumista edistävien tekijöiden kanssa.

Kehomme ei osaa erottaa, onko kokemamme kuormitus fyysistä vai psyykkistä ja tapahtuuko se työssä vai vapaa-ajalla. Hermostomme virittyy samalla tavalla niin fyysistä suorittamista vaativissa töissä, tavoitteellisissa urheiluharrastuksissa kuin henkisesti kuormittavissa tilanteissakin. Vaikka omat työtehtävät eivät olisikaan fyysisesti raskaita ja työpäivä kuluisi istuen, voi kehoon ja mieleen silti kertyä paljon kuormitusta. Hyvinvoinnin vaakaa keikauttavat fyysisten työtehtävien lisäksi yhtä lailla myös vaativat vuorovaikutustilanteet, työpaikalla vallitseva huono ilmapiiri ja haasteet omissa ihmissuhteissa ja perhe-elämässä.

Omaa hyvinvointia kannattaa pysähtyä tarkastelemaan

Jos huomaa kärsivänsä jatkuvista päänsäryistä, jumittavista lihaksista tai väsymyksestä, on tärkeää pysähtyä pohtimaan omaa hyvinvoinnin tasapainotilaa. Millaisia kuormittavia tekijöitä työssäni ja elämässäni juuri nyt on ja onko minulla tällä hetkellä riittävästi voimavaroja niistä selviytymiseen? Kuluuko kaikki vapaa-aikani työstä palautumiseen vai jääkö energiaa myös muulle elämälle, perheelle ja ystäville?

Omaa voimavarojen vaakaa voi tasapainottaa sekä työ- että yksityiselämän kuormittavia asioita vähentämällä ja elvyttäviä asioita lisäämällä. Pelastusalalla mahdollisuudet vaikuttaa työtahtiin ja -tehtäviin ovat muita aloja vähäisemmät. Siksi henkisesti ja fyysisesti raskasta työtä tekevien ammattilaisten on erityisen tärkeää huolehtia tietoisesti kehon ja mielen kyvystä sietää työstä aiheutuvaa kuormaa ja palautua siitä. Vaikka terveellisistä ja turvallisista työoloista huolehtiminen on aina työnantajan vastuulla, kannattaa jokaisen erityisen tarkasti vaalia omaa tärkeintä työnteon resurssiaan, itseään. Sitä ei kukaan ulkopuolinen voi puolestamme tehdä.

Vaikka terveellisistä ja turvallisista työoloista huolehtiminen on aina työnantajan vastuulla, kannattaa jokaisen erityisen tarkasti vaalia omaa tärkeintä työnteon resurssiaan, itseään.

Hyvä fyysinen kunto luo pohjaa kaikelle jaksamiselle, niin työssä kuin vapaa-ajalla. Se lisää elimistön kykyä vastaanottaa sekä fyysistä että henkistä kuormitusta, ja nopeuttaa rasituksesta palautumista. Kuntoliikunnalla voi lisätä kehon kapasiteettiä vastaanottaa hankalia tilanteita ja sietää työstä aiheutuvaa väsymystä. Hyväkuntoisena voimia riittää myös työpäivän jälkeisiin, itselle tärkeisiin asioihin, kuten harrastuksiin ja ajanviettoon perheen kanssa. Itselle mielekäs tekeminen ja oleminen on parasta vastapainoa työlle. Jos palautumista edistävät elämän osa-alueet jäävät väsymyksen vuoksi usein väliin, on uupumukseen johtava kierre valmis.

Työkyky kehittyy myös mielen taitoja harjoittamalla

Vaikka huomaisikin kaipaavansa muutoksia oman hyvinvoinnin vaa´an tasapainottamiseksi, voi ratkaisujen löytäminen työ- ja perhe-elämän pyörteissä olla kuitenkin vaikeaa. Onkin huomattu, että pelkkä tieto liikkumisen lisäämisen tai stressinhallinnan hyödyistä ei useinkaan riitä konkreettisten muutosten toteuttamiseen. ”Pitäisi” -ajatukset ovat varsin tavallinen merkki siitä, että muutosten hyödyllisyys on kyllä tiedossa ja mielessä, mutta keinot puuttuvat.

Omien elämänarvojen pohtiminen, erilaisten uskomusten haastaminen sekä joustava suhtautuminen työn ja elämän eteemme tuomiin haasteisiin on huomattu lisäävän hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Tällaisten mielen taitojen harjoittelemisen tiedetään auttavan muun muassa liikkumisen lisäämisessä ja painonhallinnassa sekä helpottavan työuupumusoireita. Lempeys itseä ja omaa kehoa kohtaan on erityisen tarpeen myös silloin, kun ikääntyminen alkaa luoda lisähaastetta fyysisesti kuormittavassa ammatissa toimimiseen. Nämä työkykyä ja jaksamista pitkäkestoisesti ylläpitävät työkalut olisi hyvä löytyä jokaisen ammattilaisen pakista, ja onneksi niitä voi myös hankkia missä vaiheessa työuraa tahansa.

Kirjoittaja Henni Hietala on Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry:n viestintäkoordinaattori ja liikunnan ja terveyden edistämisen asiantuntija.