Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Satakunnan pelastuslaitoksen tulee perustaa 34 virkaa, jotta pelastustoimen toimintavalmius yltää aluehallintoviraston edellyttämälle tasolle. Pelastuslaitos on aluehallintoviraston selvityksen mukaan säännönmukaisesti ja toimintavalmiuden suunnitteluohjeen vastaisesti hälyttänyt A- ja B-tehtäville alle 1+3-yksikkövahvuuksia.

Porin kaupunki valitti palvelutason korjausmääräyksestä hallinto-oikeuteen, koska sen mielestä kuntien talous ei kestä tätä korjausta. Rauman kaupunki yhtyi Porin päätökseen ja edellyttää, että henkilöstömäärän lisäämisessä on odotettava oikeuden ratkaisua.

Palvelutason nostamisen kustannukset olisivat noin kaksi miljoonaa euroa eli 2,64 euroa asukasta kohden. Talousraamit ohjaavat kuntien päätöksiä ja virkojen perustamista, mutta vastuullisessa päätöksenteossa pitäisi erottaa metsä puilta.

Mitä Porin ja Rauman päätöksistä seuraa, jos Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutasoa ei nosteta valvovan viranomaisen sekä lain ja ohjeiden edellyttämälle minimitasolle? Vaikutukset ja kustannukset voivat olla moninkertaiset, kun vajailla henkilöstöresursseilla yritetään pelastaa kansalaisten ja yritysten omaisuutta.

Pahimmassa tapauksessa aliresurssit vaarantavat kansalaisten tai pelastusalan ammattilaisten hengen.

Kunnat ehdottivat vaihtoehdoksi henkilöstölisäysten korvaamista joustavilla työaikakäytännöillä. Lienee utopiaa, että työaikajoustoilla kyetään paikkaamaan 34 viranhaltijan resurssivaje.

Nykyinen pelastuslaitoksen työaikajärjestelmä on jo joustava. Työnantajalle se on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Työntekijälle se mahdollistaa työelämän ja vapaa-ajan yhteensovittamisen eli molemminpuolisen jouston.

On valitettavaa, että kunnat pitkittävät palvelutason korjaamista. Hallinto-oikeus vahvistanee valvovan viranomaisen vaatimukset, mutta oikeusprosessi ja siihen kuluva aika heikentää Satakunnan asukkaiden turvallisuutta.

Jos kunnilla, ja jatkossa hyvinvointialueilla, ei ole varaa ylläpitää pelastuslaitoksia ja lain mukaista pelastustoimen palvelutasoa, vaihtoehtona on pelastuslaitosten valtiollistaminen. Päätöksenteossa etusijalle on asetettava kansalaisten ja pelastusalan ammattilaisten turvallisuus.

Blogin kirjoittaja on järjestön johtaja Kim Nikula Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALista.