Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa neljä kuukautta sitten. On vielä vaikea arvioida, onko muutos ollut onnistunut. Muutosprosessi tulee jatkumaan vuosia, ja nyt tehtävällä työllä on pitkäkestoinen vaikutus tulevaisuuteen. Uudistuksen yhtenä tavoitteena oli pelastustoimen riittävän itsenäinen asema tulevassa hyvinvointialueorganisaatiossa. Onko tavoitteesta pystytty pitämään kiinni?

Hyvinvointialueuudistuksessa kyse on kahden hyvin erilaisen työympäristön ja -kulttuurin yhteensovittamisesta. Muutos on onnistunut eri alueilla eri tavoin, mutta yhdistävänä tekijänä on ollut keskeneräisyys. Keskeneräisyys on näkynyt esimerkiksi tietojärjestelmissä, ohjeiden valmisteluissa ja niiden yhteensovittamisessa.

Kokonaisuus on suuri, ja pelastustoimen kannalta merkittävä kysymys on se, pystytäänkö alan tarpeet huomioimaan. Eri alojen tarpeiden huomioiminen ja yhteensovittaminen vaatii organisaatiolta vahvaa johtajuutta ja yhdessä tekemistä organisaation eri tasoilla. On tärkeää, että organisaation sisällä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa prosessiin.

Sama muutosprosessi on käyty myös työehtosopimuksien osalta: KVTES ja TS ovat historiaa, tilalle ovat tulleet HYVTES ja SOTE-sopimus.

Uudistuksella on tulevaisuudessa merkittävä rooli alan veto- ja pitovoimatekijänä: työelämä on muuttunut merkittävästi kuluneiden vuosien ja vuosikymmenien aikana, ja työvoiman saatavuudesta kilpailevat kaikki alat.

Tulevaisuuden osaajat arvostavat erilaisia työelämän arvoja kuin edelliset ikäluokat: työolosuhteet, joustavuus, urapolkujen monimuotoisuus, kilpailukykyinen palkkaus. Aikaisemmin pitkä ja vakaa työsuhde kohtalaisen lyhyellä koulutuksella oli merkittävä vetovoimatekijä, mutta tämän päivän työmarkkinoilla se ei yksin riitä.

Yksi merkittävistä lähitulevaisuuden tavoitteista on saada kirjaus pelastustoimen ja hätäkeskuslaitoksen koulutusuudistuksesta tulevaan hallitusohjelmaan. Edellisellä hallituskaudella tehtiin mittava valmistelutyö koulutusuudistuksen osalta, ja tulevan hallituksen on nyt saatava hanke maaliin.

Näköpiirissa on paljon haasteita, mutta optimisti uskoo tulevaisuuteen. Meillä on vakaa tavoite turvata ja edistää jäsentemme edunvalvontaa nyt ja tulevaisuudessa.

Blogin kirjoittaja on Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin liittohallituksen puheenjohtaja Ilkka Mustakangas.