Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SOTE ry:n ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n välisen lokakuussa 2022 hyväksytyn SOTE-sopimuksen erillisratkaisun mukaan osalle SOTE-sopimuksen henkilöstöä maksetaan maaliskuun 2023 palkanmaksun yhteydessä 600 euron suuruinen kertaerä. Kertakorvaus perustuu Covid-19 -viruksen aiheuttamaan erityisen altistumisen riskiin sekä valmiuslain rajoituksiin.

Kertakorvaus maksetaan koronavuodeosastoilla, päivystyksessä, teho-osastoilla ja teho-osastoihin kytkeytyneellä kuvantamisen ja laboratoriotoiminnan yksiköissä työskennelleelle henkilöstölle ja ensihoitajille, joille altistumisriski ja valmiuslain rajoitukset nähtiin erillisratkaisussa erityisen merkittävinä. Kertakorvauksen saaminen edellyttää siis, että henkilöön sovelletaan SOTE-sopimusta.

Pelastuslaitoksissa muun muassa palomiehet ja palomies-ensihoitajat työskentelevät Teknisten sopimuksen soveltamisalalla, kun heidän tekemästään työstä yli 50 prosenttia on palo- ja pelastusalan työtä. Tämän mukaan he eivät olisi erillisratkaisun nojalla oikeutettuja kertakorvaukseen.

Valtaosa palomiehistä ja palomies-ensihoitajista tekivät kuitenkin myös ensihoitotyötä, sillä suurin osa pelastuslaitoksista oli tehnyt sairaanhoitopiirin kanssa ensihoidon palvelun tuottamisesta sopimuksen vuonna 2020. Olisi eettisesti kohtuutonta ja eriarvoista, mikäli heidät sivuutetaan kertakorvauksen saajaryhmästä.

Ensihoitopalveluja tuottaneet palomiehet ovat olleet etulinjassa ja Covid—19-viruksen tartuntariskissä keväällä 2020. Ensihoitotyö ei poikennut tartuntariskin osalta SOTE-sopimuksen piirissä työskennelleistä ensihoitajista. Lähes jokainen palomies on ollut velvollinen suorittamaan ensivastetehtäviä, jotka tartuntariskinsä puolesta vastasivat ensihoitotehtäviä.

Ensihoitotyö on ollut sisällöltään samanlaista, olipa työnantaja sairaanhoitopiiri tai pelastuslaitos. Myöskään sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen nimi ei muuta ensihoitotehtävän sisältöä ja Covid-19-viruksen tartuntariskiä.

Pelastuslaitokset ovat aktiivisesti korostaneet ensihoidon ja pelastustoimen synergiaetua. Ne ovat nähneet ensihoidon merkittävänä pelastuslaitosten tuottamana palvelulisänä yhteiskunnassa. Pelastustoimen siirtämistä hyvinvointialueille perusteltiin pitkälti ensihoidon tuottamisen tärkeydellä.

Nyt on aika lunastaa pelastustoimen ja ensihoidon synergia myös palomiesten osalta. Työnantajan oikeudenmukainen ja vastuullinen teko on, että myös ensihoitoon ja ensivasteeseen osallistuneet palomiehet palkitaan kevään 2020 ensilinjassa toimimisesta erillisratkaisun mukaisella kertakorvauksella, vaikka juridista tai sopimuspohjaista perustetta korvauksen maksamiselle ei olisikaan.

Turvallisuuden tekijät -blogin kirjoitti edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola, Suomen pelastualan ammattilaiset SPAL.