Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ammattipelastajat ovat yhteiskunnan turvallisuudelle tärkeä tukipilari. Ammattipelastajista kootun työvuoron rooli on kriittinen, kun kyseessä on ihmishenkien pelastaminen, omaisuuden suojeleminen sekä pelastajien oman työturvallisuuden varmistaminen. Siksi on välttämätöntä, että palomiehet ja paloesimiehet ovat päteviä ja koulutettuja. Ylellä pohdittiin 8.4.2024 pelastajien pätevyysvaatimuksista joustamista.

Mielestäni epäpätevien palomiesten palkkaaminen voi johtaa moniin ongelmiin ja riskeihin. Kun tässä kirjoituksessa puhun epäpätevistä palomiehistä, tarkoitan palomiehiä, jotka eivät ole suorittaneet alan koulutusta vaan työllistyneet esimerkiksi vpk-taustan ansiosta.

Pelastustehtävät ovat tiimityötä, jossa on tärkeää, että kaikki osapuolet luottavat toisiinsa ja osaavat toimia yhteistyössä.

Ylen jutussa esitetty malli voisi johtaa hierarkisuuden ja eriarvoisuuden lisääntymiseen. Viime aikoina pelastustoimessa on tehty paljon töitä hierarkioiden purkamiseksi. Epäselvää on, olisiko koulutuksen puute huomioitu tehtävän vaativuuden arvioinnissa ja tehtäväkohtaisessa palkassa. Vai pidettäisiinkö heitä yhdenvertaisina koulutettujen pelastajien rinnalla?

Pelastajatutkinnon psykologiset testit varmistavat, että pelastustehtävissä työskentelevät henkilöt kykenevät toimimaan paineen alla ja tekevät oikeita päätöksiä kriittisissä tilanteissa. Epäpätevät palomiehet eivät ole suorittaneet näitä testejä, mikä voi vaarantaa sekä heidän oman että muiden ihmisten turvallisuuden. Pelastustehtävät ovat tiimityötä, jossa on tärkeää, että kaikki osapuolet luottavat toisiinsa ja osaavat toimia yhteistyössä. Mielestäni on tärkeää varmistaa, että pelastustehtävissä työskentelevillä on yhtenevät käsitykset pelastustehtävän kulusta. Pelastajilta vaadittavat psykologiset testit ovat tärkeä osa tätä varmistusta.

Ymmärrän pelastusjohtajien huolen henkilöstön riittävyydestä ja taloudelliset paineet. Pelastajapulaan olisi kuitenkin löydettävä muita ratkaisuja kuin ammattipelastajien työn halpuuttaminen pätevyyksistä joustamalla.

Pelastajien työ jää jostain syystä usein näkymättömäksi päättäjille.

Vain muutamaa päivää Ylen jutun julkaisemisen jälkeen uutisoitiin Turun suuresta tulipalosta. Jutussa nostettiin esille sopimuspalokuntien rooli yli ammattipelastajien roolin. On huolestuttavaa, että tiedotusvälineissä on havaittavissa suuntaus, jossa ammattipelastajat ohitetaan ja sopimuspalokuntalaisia nostetaan jalustalle. Tämä ei ole vain epäoikeudenmukaista, vaan se myös vähättelee ammattipelastajien työn vaativuutta ja roolia osana yhteiskunnan sisäistä turvallisuutta.

Ammattipelastajat ovat koulutettuja ammattilaisia, jotka hakeutuvat pelastajakoulutukseen normaalin koulutuspolun mukaisesti toisen asteen koulutuksen jälkeen. Pelastajien työ jää jostain syystä usein näkymättömäksi päättäjille, ja se osaltaan betonoi alan matalan palkkatason. On valitettavaa, että ammattipelastajien panosta ei tunnusteta sen ansaitsemalla tavalla.

Sopimuspalokuntalaiset tekevät epäilemättä tärkeää työtä, mutta heidän roolinsa ei saisi korvata tai vähentää ammattipelastajien arvostusta. Olisi erittäin tärkeää, että tiedotusvälineet ja työnantajat sekä pelastusalan johtajat tunnustaisivat ammattipelastajien panoksen. Silloin päätöksenteossakin ehkä otettaisiin pelastusala paremmin huomioon. Ajatellaan asiaa myös näin päin: jos ammattipelastajat olisivat päättäjien ja tiedotusvälineiden keskuudessa hyvin arvostettuja, myös pelastusalan johtajia arvostettaisiin korkealle.

Blogin kirjoittaja Tero Hynynen on palomies ja SPALin jäsen.