Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Viime viikkoina on käyty kiivasta keskustelua työnantajan maksamista työntekijän oikeudenkäyntikuluista ja näiden veronalaisuudesta. Keskustelu on käynnistynyt korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksestä, jonka mukaan Helsingin Sanomien toimittaja joutuu maksamaan verot asianajajapalkkioista, jotka lehti on maksanut Viestikoekeskus-oikeudenkäynnissä.

Toimittaja on ollut syytettynä rikosasiassa, hän on hävinnyt juttunsa, ja oikeus on velvoittanut toimittajan korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Toimittajan työnantaja maksoi oikeudenkäyntikulut toimittajan puolesta. KHO:n päätöksen mukaan työnantajan maksussa oli kyse palkasta, josta toimittajan tulee maksaa verot progressioasteikon mukaisesti. Asiassa työnantajan maksamat oikeudenkäyntikulut olivat poikkeuksellisen suuret, jolloin myös verovelvollisuus kasvoi huomattavaksi.

Voiko vastaavaa tapahtua SPALin jäsenille? Hätäkeskuslaitos tai hyvinvointialueet (aiemmin kunnat tai sairaanhoitopiirit) eivät osallistu työntekijöidensä oikeudenkäyntikuluihin. Poikkeuksiakin on, mutta pääsääntö on edellä mainittu. Jos virkamies, viranhaltija tai työntekijä joutuu syystä tai toisesta oikeudenkäyntiin, on hän ensisijaisesti yksinään vastuussa hänelle syntyvistä oikeudenkäyntikuluista. Oikeudenkäyntikulut voivat nousta hyvinkin suuriksi, jopa useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin.

Kotivakuutuksien yhteydessä myytävistä oikeusturvavakuutuksista ei ole apua. Ne eivät korvaa työ- tai virkasuhteista johtuvia oikeudenkäyntikuluja.

SPAL liittona antaa usein jäsenilleen oikeusapua mahdollisesta vakuutuslaitoksen kielteisestä korvauspäätöksestä huolimatta.

Koska työnantaja ei maksa tai korvaa työ- ja virkatehtävien hoitamisesta syntyviä oikeudenkäyntikuluja eikä kotivakuutuksestakaan ole apua, jää liiton oikeusturvavakuutus pääsääntöisesti viimeiseksi oljenkorreksi.

SPAL on vakuuttanut jäsenensä työ- ja virkasuhteista syntyvien oikeudenkäyntikulujen varalle. Kaikkia tapauksia vakuutukset eivät korvaa, mutta tällöin SPAL liittona antaa usein jäsenilleen oikeusapua mahdollisesta vakuutuslaitoksen kielteisestä korvauspäätöksestä huolimatta.

SPAL ei peri jäseniltään omavastuuta. SPAL maksaa usein myös jäsenen maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Liiton maksama korvaus ei ole myöskään sidottu vakuutuksen enimmäismääriin. Oikeusavun ulkopuolelle on rajattu kaikissa tapauksissa ainoastaan tahallisten tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutettujen rikosten johdosta syntyvät oikeudenkäyntikulut.

Liiton oikeusturvavakuutukseen liittyvät tai liiton suorat oikeusapukustannukset eivät ole jäsenille veronalaista tuloa. Kyse on liiton kaikille jäsenille suunnatusta jäsenedusta.

Blogin kirjoittaja Pasi Jaakkola on Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin edunvalvontajohtaja.