Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ammattiliitoissa työskentelevät kuulevat toisinaan jäseniltä, että liittoon kuuluminen ei juurikaan tarjoa vastinetta jäsenmaksulle. On totta, että yksittäinen jäsen voi maksaa vuosikymmenet liiton jäsenmaksua saaden siitä näkyväksi vastineeksi taskukalenterin ja liiton lehden. Liittoon kuuluminen ei kuitenkaan ole näin vastikkeeton etu.

Ammattiliittojen aikaansaannoksia ovat muun muassa lomaoikeudet, lomaltapaluu- eli lomarahat ja vanhempainvapaat. Ilman ammattiliittoja julkisella sektorilla ei olisi lähes kahdeksan viikon vuosilomia ja suuruudeltaan merkittäviä lomarahoja.

Viimeisin liittojen saavutus on kunta-alalla uudistetut vanhempainvapaat: ei-synnyttävä vanhempi on nykyään oikeutettu 32 palkalliseen vanhempainvapaapäivään aiemman 12 päivän sijaan.

Yksi merkittävin jäsenetuus on työ- ja virkasuhteisiin liittyvä paikallinen ja liittotason edunvalvonta. Ilman jäsenyyttä yksittäisen työntekijän olisi vaikeaa, ja taloudellisesti riskaabelia, puuttua vaikkapa palkkauksensa epäkohtiin.

Vaatimukset olisi selvitettävä ja näyttö kerättävä yksin. Neuvottelussa työntekijää olisivat vastassa työnantajan henkilöstöhallinnon edustajat ja juristit. Mikäli asia ei ratkeaisi neuvottelemalla, edessä voisivat olla pitkäkestoiset oikeudenkäynnit, joiden kustannukset voivat nousta jopa kymmeniin tuhansiin euroihin.

Liiton paikalliset, toimialan tuntevat luottamusmiehet ja keskustoimiston edunvalvojat hoitavat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät epäselvyydet ja neuvottelut jäsenen puolesta. Mikäli asia etenee oikeudenkäyntiin asti, liitto vastaa oikeudenkäyntikuluista.

Vuoden 2022 aikana SPALin ansiosta maksettiin jäsenille yli kymmenen miljoonaa euroa korvauksia työnantajan palkkavirheistä.

Vuoden 2022 aikana SPALin ansiosta maksettiin jäsenille yli kymmenen miljoonaa euroa korvauksia työnantajan palkkavirheistä. Leijonanosa tästä summasta koostui työtuomioistuimen työnantajille määräämistä varallaolosaatavien maksuista.

SPAL käynnisti varallaoloriidat, neuvotteli jäsenten puolesta paikallis- ja keskusneuvottelut sekä järjesti työtuomioistuimeen asianajajan edustamaan jäseniä. Lisäksi SPAL vastasi työtuomioistuimessa syntyvistä oikeudenkäyntikuluista, jotka olisivat nousseet satoihin tuhansiin, jos jutut olisi lopulta hävitty.

Jäsenille kohdentuvia palkkasaavutuksia SPAL sai päätökseen muun muassa Satakunnassa, Itä-Uudellamaalla ja Kainuussa. SPALin paikallinen ja keskustason edustus oli vahvasti mukana jäsenille myönteisesti päättyneissä palkkariidoissa.

Kun palkkavääryydet on huomattu ja oikaistu, taloudellinen hyöty kohdistuu yleensä työnantajan palveluksessa oleviin. Myös heihin, jotka eivät kuulu mihinkään liittoon. Lyhytnäköisesti työntekijä voi ajatella, että miksi kuulua liittoon, jos joka tapauksessa saan liittojen ajamat palkkahyödyt?

Asia ei ole mustavalkoinen. Mitä vähemmän meitä kuuluu liittoon, sitä enemmän heikentyy liittojen edunvalvonta. Lopputuloksena voi olla, että kukaan ei ole ajamassa työntekijöiden oikeuksia. Tällöin riskit verrattuna saavutettaviin hyötyihin punnitaan aiempaa kriittisemmin työpaikoilla, ja mahdolliset työntekijän markkinat muuttuvat julkisella sektorilla työantajan markkinoiksi.

SPAL tarjoaa lisäksi jäsenetuja, kuten oikeusturvavakuutuksen, matkustus- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Yksi SPALin merkittävimmistä jäseneduista on terveysperusteinen lisävakuusrahasto, josta voidaan myöntää jäsenelle taloudellista avustusta hoitotoimiin silloin, kun sairaus tai vamma estää työskentelyn, ja työnantaja tai vakuutusyhtiö ei korvaa hoitotoimia. Rahastoa on hyödyntänyt sen voimassaolon aikana jo yli sata SPALin jäsentä.

Blogin kirjoittaja on SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola.