Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pelastustoimen rahoitus on turvattava tulevilla hyvinvointialueilla, vaati Turussa kokoontunut SPALin liittokokous julkilausumassaan. Alan vetovoimatekijöistä on pidettävä huolta, ja pelastajatutkintojen koulutuspaikkojen aloitusmäärä on tuplattava.

Kun pelastusalan henkilöstöltä on kysytty tärkeimpiä ammatin vetovoimatekijöitä, vastausten kärjessä ovat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista tukeva työaika, työn vaativuutta vastaava palkka, vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työhyvinvointia tukeva työyhteisö. Näiden asioiden parantamiseksi tulee pelastustoimen johtajien työskennellä, jos he aidosti haluavat parantaa alan veto- ja pitovoimatekijöitä.

SPAL on syksyn aikana kiertänyt pelastustoimen kenttää ja tavannut jäseniä, aktiiveja ja pelastusjohtajia. Tapaamisissa pelastusjohtajat ovat olleet erityisen huolestuneita henkilöstöpulasta. Kuitenkin vain muutamilla alueilla työnantaja on tarkistanut tehtäväkohtaisia palkkoja tai ryhtynyt kilpailemaan muilla työtyytyväisyyttä lisäävillä keinoilla osaavasta työvoimasta.

Virka- ja työehtosopimus mahdollistaa rekrytointilisän maksamisen silloin, kun henkilöstön saatavuudessa on ongelmia. Pelastustoimessa tätä mahdollisuutta ei ole ymmärretty hyödyntää.

Pelastuslaitokset siirtyvät hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Valmisteluprosessin aikana jatkuva keskustelunaihe on ollut se, miten pelastuslaitokset säilyttävät itsenäisen ja erillisen asemansa hyvinvointialueilla.

Vähintään yhtä tärkeää on, että hyvinvointialueelle siirtyy osaavia, hyvinvoivia ja motivoituneita pelastusalan ammattilaisia, joiden palkka ja työolosuhteet kestävät vertailun sisarorganisaatioon. Pelastustoimen johtajien tehtävänä on huolehtia siitä, että organisaatioilla on käytössään riittävät resurssit työolosuhteiden ja palkkaepäkohtien korjaamiseksi – mielellään jo ennen siirtymistä hyvinvointialueille.

SPAL kannustaa jäsenistöään aktiivisuuteen aluevaaleissa. Aluevaltuustot ja aluehallitukset päättävät pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasosta ja taloudesta sekä viime kädessä henkilöstön hyvinvoinnista ja alan vetovoimasta.

Äänestä Sinäkin aluevaaleissa pelastusmyönteistä ehdokasta!

Blogin kirjoittaja Kim Nikula työskentelee järjestön johtajana SPALissa.